Nieuws

Jaarverslag 2020 gepubliceerd

13 juli 2021

Wat staat er in het jaarverslag?

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten in 2020. 

De coronacrisis bepaalde in hoge mate het aanzien van 2020; het was letterlijk een ongekend jaar. Onder meer dankzij een verdere professionalisering van het risicomanagement en de overgang van het bestuur naar een portefeuillemodel was het pensioenfonds in staat om adequaat om te gaan met de crisis.

Zeker gegeven de omstandigheden behaalde het pensioenfonds een bevredigend positief rendement, waardoor het vermogen bijna de grens van 10 miljard euro overschreed. Door de aanhoudend lage rente  bereikten de verplichtingen ook een recordhoogte, waardoor de dekkingsgraad daalde. Het indexatiedepot is deels aangesproken om een volledige toeslagverlening mogelijk te maken.

Lees in het jaarverslag 2020 o.a. over:

  • Externe ontwikkelingen
  • Beleggingsbeleid
  • Kosten
  • Verwachtingen 2021
  • Jaarrekening 2020

Of bekijk de afbeelding hieronder voor een snel overzicht van 2020. 

Lees hier het jaarverslag 2020