Kandidaatstelling bestuur en verantwoordingsorgaan pensioenfonds

19 maart 2019

Per 1 oktober 2019 gaat een nieuwe zittingstermijn in voor het bestuur en verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Met dit bericht informeren wij u over de wijze van benoeming van leden van deze organen en de kandidaatstelling.

Taken en samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

 • het beheer van de pensioengelden
 • een solide financiering van het fonds
 • een juiste uitvoering van de pensioenregelingen
 • de communicatie met belanghebbenden

Het pensioenfonds heeft een bestuur met acht leden. De deelnemers worden vertegenwoordigd door vier bestuursleden en de pensioengerechtigden door twee bestuursleden. KLM is eveneens met twee bestuursleden vertegenwoordigd. 

Het verantwoordingsorgaan beoordeelt namens de belanghebbenden het door het bestuur gevoerde beleid en heeft een aantal adviesrechten. In het verantwoordingsorgaan hebben vier deelnemers zitting en drie pensioengerechtigden. KLM heeft twee zetels in het verantwoordingsorgaan.

Vertegenwoordiging van de deelnemers

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) heeft als representatieve vereniging kandidaten gesteld voor het bestuur en het verantwoordingsorgaan.

Voor het bestuur zijn voorgedragen:

 • Alex Balm
 • Evert van Zwol
 • Vincent Vink
 • Arthur van den Hudding

De heren Balm en Van Zwol zijn momenteel ook lid van het bestuur.

Voor het verantwoordingsorgaan zijn voorgedragen:

 • Rogier Verhoef
 • Gilliam van Wijlick
 • Niels van Heijningen
 • Leon van Schagen

De heren Verhoef en Van Wijlick zijn momenteel ook lid van het verantwoordingsorgaan.

Vertegenwoordiging van de pensioengerechtigden

De Vereniging Gepensioneerde Verkeersvliegers, Vereniging van Oud-Cabinepersoneel en Vereniging van Voormalige KLM-Boordwerktuigkundigen hebben als representatieve verenigingen gezamenlijk kandidaten gesteld voor het bestuur en het verantwoordingsorgaan.

Voor het bestuur zijn voorgedragen:

 • Harm van der Pol
 • Johan Bank

De heer Van der Pol is momenteel ook lid van het bestuur.

Voor het verantwoordingsorgaan zijn voorgedragen:

 • Hans Koppes
 • Kees Guijt
 • Emile Cevat

De heren Koppes en Guijt zijn momenteel ook lid van het verantwoordingsorgaan.

Procedure individuele kandidaatstelling

De statuten van het pensioenfonds voorzien in de mogelijkheid van individuele kandidaatstelling voor het bestuur of het verantwoordingsorgaan. Kandidaatstelling kan tot 15 april 2019. Voor informatie over de voorwaarden en termijnen en kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van het pensioenfonds (bestuur@klmvliegendfonds.nl).

Op grond van wettelijke voorschriften moet een bestuurslid bij zijn benoeming beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden, alsmede professioneel gedrag om het pensioenfonds te kunnen besturen. Voor een bestuursfunctie geldt een profielschets. Het bestuur van het pensioenfonds legt de benoeming van een kandidaat-bestuurder voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan de benoeming beletten als deze niet voldoet aan de profielschets.

Ook De Nederlandsche Bank toetst kandidaat-bestuursleden op geschiktheid en betrouwbaarheid. In verband hiermee moeten kandidaten de nodige informatie over zichzelf verstrekken

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)