Nieuws

Kwartaalbericht Q3 2019

23 oktober 2019

Het kwartaalbericht over het derde kwartaal van 2019 en het jaarverslag 2018 zijn gepubliceerd. In het kwartaalbericht ziet u hoe het pensioenfonds er nu voor staat en wat de beleggingsresultaten zijn. In het jaarverslag krijgt u een overzicht van het gevoerde beleid en de financiële resultaten in 2018.

► Bekijk het kwartaalbericht

► Bekijk het jaarverslag