Nieuws

Nieuw in de Raad van Toezicht

13 januari 2023

Inge van den Doel is per 1 januari 2023 Marlies van Boom opgevolgd in de Raad van Toezicht van het pensioenfonds. De Raad van Toezicht houdt sinds 1 januari 2019 toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. Het ziet daarbij onder meer toe op een adequate risicobeheersing en een evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke personen, die geschikt zijn voor de uitoefening van het toezicht op pensioenfondsen. Wij danken Marlies van Boom hartelijk voor haar werkzaamheden voor het fonds de afgelopen jaren, en verwelkomen Inge van den Doel in deze rol.