Nieuws

Nieuwe bestuursperiode

29 oktober 2021

Op 1 juli 2022 loopt de huidige bestuursperiode van het pensioenfonds af en start een nieuwe bestuursperiode van vier jaar. Vier zittende bestuursleden hebben zich opnieuw beschikbaar gesteld. Daarnaast komen er vier nieuwe bestuursleden.

Het bestuur
Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit mensen die u en KLM goed kennen: vier vliegers namens de actieve deelnemers, twee ex-collega’s namens de gepensioneerde deelnemers en twee bestuursleden namens KLM. Het bestuur streeft naar een diverse bestuurssamenstelling met een goede verhouding mannelijke en vrouwelijke bestuursleden uit verschillende leeftijdscategorieën en met diverse achtergronden. Daarbij hecht het bestuur waarde aan continuïteit en daarom treden bestuursleden op verschillende momenten aan- en af.

Kandidaten
De twee bestuursleden namens KLM worden door KLM benoemd. Voor de andere vacatures hebben VNV en de Verenigingen van Gepensioneerden een aantal kandidaten voorgesteld voor het bestuur. Het is ook mogelijk om u op individuele basis kandidaat te stellen namens de werknemers of de gepensioneerden. Voor de profielschets en procedure kunt u terecht bij bestuur@klmvliegendfonds.nl.

Benoeming nieuwe bestuursleden
Benoeming van de kandidaat-bestuursleden namens de actieve deelnemers en namens de gepensioneerde deelnemers vindt plaats door het bestuur na voorlegging aan de raad van toezicht. Voor alle leden van het bestuur geldt dat benoeming plaatsvindt onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Nederlandsche Bank.

Meer weten?