Nieuws

Op de hoogte blijven van indexatie per 1 januari 2023

5 december 2022

Uw pensioenfonds streeft ernaar jaarlijks de pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen te indexeren zodat uw pensioen zijn waarde behoudt. Binnenkort besluit het bestuur over de indexatie per 1 januari 2023. We informeren u hierover via de website en we sturen een NWSalert. Ook organiseren we een webinar over het onderwerp indexatie.

Wat is de verwachting?

Voor het indexeren van de pensioenen gebruiken we de stijging van de cao-lonen Particuliere Bedrijven (gemeten van juli tot juli) als maatstaf. De afgelopen jaren hebben we de pensioenen altijd volledig kunnen verhogen. We verwachten dat we de volledige indexatieambitie kunnen waarmaken.

Webinar

Met de huidige hoge inflatie is er veel aandacht voor het onderwerp indexatie. Daarom organiseren we op 20 december om 11.00 uur een webinar over dit onderwerp. We leggen uit hoe indexatie voor ons fonds werkt en bespreken het indexatiebesluit. U hebt er ook de gelegenheid om vragen te stellen. Via onderstaande knop kunt u zich aanmelden voor dit webinar. 

Aanmelden voor NWSalert

Ontvangt u nog geen NWSalert? Log dan in op MijnKLMPensioen om u aan te melden bij Mijn gegevens.

Meld u aan voor NWSalert

En ontvang bericht wanneer het indexatiebesluit 2023 genomen is. U kunt zich aanmelden voor de NWSalert via Mijn gegevens in MijnKLMPensioen.