Pensioenopbouw in 2018

19 maart 2018

Door een maatregel van de overheid kunt u met ingang van 2018 minder pensioen opbouwen. U bouwt elk jaar over uw salaris tot € 105.075,- een bepaald percentage aan pensioen op. Per 1 januari 2018 is dit opbouwpercentage verlaagd van 1,11% naar 1,05% bij een pensioenleeftijd van 58 jaar. De Pensioenplanner rekent met het nieuwe opbouwpercentage.

Waarom heeft de overheid hiertoe besloten?

We worden allemaal ouder en genieten langer van ons pensioen. Om de kosten hiervan te beheersen heeft de overheid daarom de wettelijke pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. KLM en VNV hebben afgesproken dat de standaard pensioenleeftijd voor vliegers op 58 jaar blijft staan. Dit betekent dat het opbouwpercentage verlaagd moest worden, zodat uw pensioenopbouw binnen fiscale grenzen blijft.

Nieuwe wijziging per 1 juli

Per 1 juli worden de opbouwpercentages weer verhoogd, dit keer op grond van de gewijzigde rekenrente (zie onderstaand schema). Vanaf 1 juli bouwt u dus weer iets meer op. Wij overleggen nog met de Belastingdienst over de pensioenopbouw in 2018. Wanneer dit nog tot andere opbouwpercentages leidt, informeren wij u hierover. 

 

Aanpassing pensioenpremietoelagen

Als compensatie voor de gewijzigde pensioenopbouw worden uw pensioenpremietoelagen aangepast. Hierover maken KLM en VNV afspraken. KLM zal de aanpassing verwerken via de salarisafrekening en u daarover informeren.

 
 

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)