Nieuws

Positief indexatiebesluit 2011

3 januari 2010

In de bestuursvergadering van 10 december j.l. heeft het bestuur besloten dat er geïndexeerd wordt volgens de bepalingen van het reglement. Dit betekent dat de pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken per 1 januari 2011 verhoogd worden met het loonindexcijfer van 0,7%. Deze verhoging geldt ook voor de premievrije aanspraken van gewezen deelnemers.

Aanvullende verzekeringen

Ook de aanvullende verzekeringen worden op 1 januari 2011 met 0,7 % verhoogd. Aanvullende verzekeringen die uit een collectieve of nog herkenbaar uit individuele waardeoverdracht zijn ontstaan, worden per 1 januari 2011 aangepast met 1,1 %. Deze aanpassing is nog steeds gebaseerd op het verschil tussen het gewogen gemiddelde totaalrendement op de beleggingen van het fonds in de afgelopen tien jaar en een rekenrente van 4%. Voor degenen die jonger zijn dan 65 jaar zijn deze verzekeringen daarnaast jaarlijks verhoogd met 2,5% ingebouwde inflatiedekking.