Nieuws

Positief indexatiebesluit 2012

2 januari 2012

In de bestuursvergadering van 13 december jl. heeft het bestuur besloten dat er geïndexeerd wordt volgens de bepalingen van het reglement. Dit betekent dat de pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken per 1 januari 2012 verhoogd worden met het loonindexcijfer van 1,4%. Deze verhoging geldt ook voor de premievrije aanspraken van gewezen deelnemers.

De aanpassing geschiedt op basis van het stijgingspercentage van de, door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde, afgeleide indexcijfer Cao-lonen particuliere bedrijven in de periode juli 2010 – juli 2011. Hiervoor wordt het laatstelijk vóór 1 november gepubliceerde definitieve indexcijfer Cao-lonen particuliere bedrijven juli gehanteerd. Het indexcijfer juli 2010 bedroeg 126,3 en het indexcijfer juli 2011 bedroeg 128,1. Het stijgingspercentage is derhalve gelijk aan 1,4% (= 128,1 / 126,3 -/- 100%).
Aanvullende verzekeringen

Ook de aanvullende verzekeringen worden op 1 januari 2012 met 1,4 % verhoogd. Aanvullende verzekeringen die uit een collectieve of nog herkenbaar uit individuele waardeoverdracht zijn ontstaan, worden per 1 januari 2012 aangepast met 1,8%. Deze aanpassing is nog steeds gebaseerd op het verschil tussen het gewogen gemiddelde totaalrendement op de beleggingen van het fonds in de afgelopen tien jaar en een rekenrente van 4%. Voor degenen die jonger zijn dan 65 jaar zijn deze verzekeringen daarnaast jaarlijks verhoogd met 2,5% ingebouwde inflatiedekking.