Nieuws

Rechtbank wijst alle vorderingen tegen het pensioenfonds af in de procedure AOW-integratie

1 december 2021

Dagvaarding van Stichting Pensioenintegratie Claim

Stichting Pensioenintegratie Claim heeft vorig jaar het pensioenfonds gedagvaard. De stichting was van mening dat het pensioenfonds het Pensioenreglement 1968 (dat tot 1999 van toepassing was) niet juist heeft uitgevoerd. Met name de toepassing van het onderdeel AOW-integratie stond daarbij ter discussie. Deelnemers die onder dat pensioenreglement vielen zouden daarmee volgens de stichting te weinig pensioen toegekend hebben gekregen.

Uitspraak rechtbank

Na de mondelinge behandeling op 12 oktober 2021 heeft de rechtbank op 26 november 2021 uitspraak gedaan. De rechtbank heeft in een helder vonnis geoordeeld dat het Pensioenreglement 1968 op correcte wijze is uitgevoerd en daarmee dat de pensioenen op een juiste wijze zijn toegekend.

Het bestuur van het pensioenfonds is verheugd over de uitspraak en gaat ervan uit dat deze uitspraak alle betrokkenen de gewenste duidelijkheid geeft. Het bestuur hecht belang aan een goede uitvoering van uw pensioen en weegt daarbij altijd zorgvuldig de belangen van alle deelnemers en gewezen deelnemers af.