Rond 1 januari 2020 met pensioen?

28 juni 2019

Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan en uw ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen. Voor het berekenen van deze keuzes gebruikt het pensioenfonds omrekenfactoren*. Deze factoren worden periodiek vastgesteld en zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting. Per 1 januari 2020 wijzigen deze omrekenfactoren.

Kijk in de Pensioenplanner naar uw pensioenuitkering
In de Pensioenplanner ziet u het effect van keuzes en de wijziging van de omrekenfactoren op uw pensioenuitkering. Als u uw pensioendatum voor of op 1-1-2020 kiest, wordt uw pensioenuitkering berekend op basis van de huidige omrekenfactoren. Kiest u uw pensioendatum na 1-1-2020 dan wordt uw pensioenuitkering berekend op basis van de nieuwe omrekenfactoren. Bepaal of u uw pensioendatum voor of na 1 januari 2020 wilt en bespreek met HR KLM of dat mogelijk is.

Kunnen we nog iets voor u doen?
Hebt u een vraag of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag bij het bekijken van uw keuzes. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereiken via 020 426 62 20 of per e-mail: pensioenservice@klmvliegendfonds.nl.

* In het pensioenregelement heten dit de fondsfactoren. Ze staan op pagina 77 - 89.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)