Nieuws

Straks een nieuwe keuze bij pensionering: bedrag ineens

28 juli 2022

Als u met pensioen gaat, hebt u een aantal keuzes. Er is een wetsvoorstel door de minister ingediend om hier een keuze aan toe te voegen. Namelijk de mogelijkheid om op het moment dat u met pensioen gaat maximaal 10% van uw basis- en/of netto pensioen in één keer te ontvangen: een bedrag ineens.

Met dit nieuwsbericht willen wij u informeren over de actuele status van deze nieuwe keuze. De voorgenomen ingangsdatum is 1 juli 2023. Dit betekent dat u van deze keuze gebruik kunt maken als u op of na 1 juli 2023 met pensioen gaat. Pas als het wetsvoorstel is behandeld door de Tweede Kamer is deze datum zeker. Het kan ook later worden.

De keuze ‘bedrag ineens’ in het kort 

Als u met pensioen gaat, kunt u er straks voor kiezen om tot maximaal 10% van uw basis- en/of netto pensioen in één keer op te nemen. De overheid voegt deze nieuwe keuze toe, zodat u uw pensioen nog beter kunt laten aansluiten bij uw persoonlijke situatie en toekomstwensen. Met dit bedrag kunt u bijvoorbeeld uw hypotheek aflossen of een verbouwing betalen. Het doel bepaalt u zelf. U kunt deze keuze één keer maken: vlak voordat u met pensioen gaat. Als u een deel van uw opgebouwde pensioen in één keer ontvangt, wordt uw levenslange maandelijkse pensioenuitkering lager.

Waar u ook rekening mee moet houden is dat het opnemen van een bedrag ineens invloed kan hebben op de hoogte van de belasting die u betaalt. Een financieel adviseur kan voor u in kaart brengen of het in één keer opnemen van een deel van uw pensioen past bij uw situatie.

Meer informatie volgt later dit jaar

Zodra het wetsvoorstel is aangenomen en de ingangsdatum zeker is, bieden we u meer informatie over deze nieuwe keuze. Ook kunt u dan berekeningen maken in MijnKLMPensioen.