Nieuws

Update pensioenakkoord

26 juni 2020

De toekomst van ons pensioenstelsel

Het pensioenakkoord is de afspraak die het kabinet, werkgeversorganisaties en de landelijke vakbonden in 2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Toen is afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt dan eerder afgesproken. De verdere uitwerking van het pensioenakkoord moest voor de zomer van 2020 zijn afgerond. Dat is minister Koolmees gelukt. De uitwerking ligt op tafel. De minister kan verder met het aanpassen van de wetgeving.

Uitwerking van het pensioenakkoord

De twee belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Nu bouwt iedereen met een gelijk salaris jaarlijks evenveel pensioen op. Straks wordt dat anders. Dan krijgen jongere deelnemers een hogere pensioenopbouw en oudere deelnemers een lagere pensioenopbouw.
  • Pensioenfondsen hoeven geen buffers meer aan te houden. Het collectieve pensioenvermogen en het behaalde rendement hierop wordt ieder jaar toegerekend aan de individuele deelnemers en gepensioneerden.

Wanneer gaat de nieuwe wetgeving in?

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe wetgeving ingaat. Het streven is per 1 januari 2022, maar het duurt nog veel langer voordat de pensioenregeling hierop is aangepast. Arbeidsvoorwaardelijke partijen (KLM en VNV), pensioenfonds en uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group krijgen nog een paar jaar de tijd om de nieuwe afspraken specifiek te maken voor de eigen pensioenregeling en om de uitvoering hiervan voor te bereiden.