Nieuws

Wijzigingen vanuit de overheid

22 januari 2010

De AOW-bedragen zijn per 1 januari 2010 gewijzigd. In de tabellen ziet u de AOW-uitkering die voor u geldt, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De in de tabellen genoemde bedragen zijn bruto per maand. U ontvangt in mei uw vakantie-uitkering.

U bent alleenstaand
Als dit uw situatie is ontvangt u dit bedrag aan AOW en vakantie-uitkering
U heeft geen kinderen                                        € 1.052,23 + € 56,97 vakantie-uitkering
U heeft kinderen jonger dan 18 jaar                € 1.323,93 + € 73,27 vakantie-uitkering
U heeft kinderen ouder dan 18 jaar                 € 1.052,23 + € 56,97 vakantie-uitkering

     
U bent getrouwd of woont samen en ontvangt AOW vanaf de periode vóór 1 februari 1994
Als dit uw situatie is ontvangt u dit bedrag aan AOW en vakantie-uitkering

Uw partner is jonger dan 65 jaar           € 1.052,23 + € 56,97 vakantie-uitkering, met een mogelijke toeslag van maximaal
                                                                     € 379,19+ € 24,41 vakantie-uitkering.
Uw partner is 65 jaar of ouder               € 732,84 + € 40,69 vakantie-uitkering

De Anw-bedragen per 1 januari 2010

De bedragen van de Anw-uitkering zijn per 1 januari 2010 gewijzigd. Anw staat voor: Algemene nabestaandenwet. In de tabel ziet u de Anw-uitkering die voor u geldt, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De in de tabel genoemde bedragen zijn bruto per maand. U ontvangt in mei uw vakantie-uitkering.

U bent getrouwd of woont samen en ontvangt AOW vanaf 1 februari 1994 of later
Als dit uw situatie is ontvangt u dit bedrag aan AOW en vakantie-uitkering
Uw partner is jonger dan 65 jaar          € 732,84 + € 40,69 vakantie-uitkering, met een mogelijke toeslag van maximaal € 698,58 +
                                                                     € 40,69 vakantie-uitkering.
Uw partner is 65 jaar of ouder               € 732,84 + € 40,69 vakantie-uitkering

WAO/WIA-uitkering

De WAO/WIA-uitkering is aangepast aan de gemiddelde loonontwikkeling van de cao-lonen (0,64%).

Inkomensafhankelijke bijdrage voor uw ziektekostenverzekering

Iedereen betaalt voor de zorgverzekering een inkomensafhankelijke bijdrage en een nominale vaste premie. De nominale vaste premie moet u zelf betalen aan uw zorgverzekeraar.
De inkomensafhankelijke bijdrage houden wij in op uw pensioenuitkering. Als u jonger bent dan 65 jaar, betaalt u hiervoor 4,95 % over uw pensioenuitkering. Bent u 65 jaar of ouder, dan betaalt u over uw AOW 7,05 % en over uw pensioenuitkering 4,95 %.

Het maximale inkomen waarover de bijdrage wordt berekend, bedraagt € 33.189,- per jaar. Als u meerdere pensioenen of uitkeringen ontvangt, is het mogelijk dat over het hogere inkomen dan het genoemde maximumbedrag, de bijdrage wordt ingehouden. U krijgt het teveel ingehouden bedrag later van de Belastingdienst terug.

Nominale premie

De nominale, vaste premie moet u zelf betalen aan uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar heeft u laten weten om welk bedrag het precies gaat. Als u verzekerd bent bij één van de drie collectieve zorgverzekeraars waarmee KLM afspraken heeft gemaakt, hebt u recht op een korting op de premie. Deze korting is al verwerkt in de aanbieding, die u van deze zorgverzekeraar hebt ontvangen. Wij adviseren u dit te controleren. Als u geen collectieve korting ontvangt, kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar.

Zorgtoeslag

Mogelijk kunt u een tegemoetkoming in de nominale premie krijgen: de zorgtoeslag. Komt u in aanmerking voor de zorgtoeslag, dan heeft u hiervoor in het verleden van de Belastingdienst/
Toeslagen een aanvraagformulier ontvangen. Als u hiervoor in aanmerking denkt te komen en u hebt dit formulier niet ontvangen, dan kunt u het beste contact opnemen met de Belastingtelefoon: 0800-0543 of via www.toeslagen.nl.

Uw bijdrage zorgverzekering

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Blue Sky Group houden op uw pensioen de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering in. In 2010 betaalt u die bijdrage over maximaal € 33.189,- Wordt er teveel bijdrage ingehouden? Dan ontvangt u volgend jaar een brief van de Belastingdienst over de teruggave van de teveel betaalde bijdrage. Zo weet u of u in 2010 teveel betaalt: tel de bedragen op de jaaropgaven van de SVB en Blue Sky Group en eventuele andere jaaropgaven bij elkaar op. Is uw persoonlijk inkomen in 2010 meer dan € 33.189,- dan kunt u waarschijnlijk een deel van de bijdrage zorgverzekering terugkrijgen. De Belastingdienst informeert u daarover.