Bestuur van het pensioenfonds

bestuurslid

Paul Loven

Extern voorzitter

bestuurslid

Evert van Zwol

Vicevoorzitter namens de werknemers

bestuurslid

Johan Bank

Vicevoorzitter namens pensioengerechtigden

bestuurslid

Alex Balm

Werknemerslid

bestuurslid

Vincent Vink

Werknemerslid

bestuurslid

Arthur van den Hudding

Werknemerslid

bestuurslid

Paul Jansen

Werkgeverslid

bestuurslid

Harm van der Pol

Lid namens pensioengerechtigden

Vacature

Werkgeverslid