Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Toezicht en controle op het pensioenfonds

Interne controle

Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid, de uitvoering daarvan en de voor de toekomst gemaakte beleidskeuzen. Het oordeel van het orgaan wordt opgenomen in het jaarverslag.

Leden van het verantwoordingsorgaan
Namens KLM: Mark Besseling en Charlotte Orlebeke
Namens de VNV: Rogier Verhoef, Gilliam van Wijlick, Leon van Schagen en Niels van Heijningen
Namens verenigingen van pensioengerechtigden: Hans Koppes, Cees Guijt, Vivianne Smit en Emile Cevat

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds en is in elk geval belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen.

Leden van de raad van toezicht
Marion Gout-van Sinderen (voorzitter), Marlies van Boom en Jan Nijland

Er zijn drie sleutelfunctiehouders. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de taken van hun sleutelfunctie (de risicobeheerfunctie, de interne auditfunctie; of de actuariële functie), maar beoordelen ook de taken van de andere sleutelfunctiehouders. De sleutelfunctiehouder hoeft al die taken niet zelf te vervullen, maar kan gebruik maken van de deskundigheid van een ander. Bestuurslid Harm van der Pol is sleutelfunctiehouder risicobeheer. Hamadi Zaghdoudi is actuarieel sleutelfunctiehouder. Voor de sleutelfunctiehouder interne audit is een vacature.

De compliance officer toetst of het bestuur de gedragscode en beleggingsrichtlijnen naleeft en of het bestuur de consequenties van (veranderende) wet- en regelgeving tijdig onderkent.

Externe controle

De Nederlandsche Bank (DNB) controleert de financiële opzet van het pensioenfonds en de deskundigheid en integriteit van de bestuurders.

De externe controle wordt verzorgd door KPMG Accountants N.V. en Willis Towers Watson als respectievelijk externe accountant en actuaris. Uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group is onze adviserend actuaris.

Welkom op de Pensioenplanner

Op het gebruik van de Pensioenplanner is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage