Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Nieuws Wat u vindt van zekerheid versus risico’s en verantwoord beleggen

16-10-2020

In juli hebben wij u gevraagd hoe u aankijkt tegen zekerheid, risico’s en verantwoord beleggen. Uw mening hierover is belangrijk omdat wij de premies die u en KLM betalen, beleggen voor een goed pensioen. Dat kan niet zonder risico’s en wij moeten daarin keuzes maken, bijvoorbeeld over waarin wij beleggen.

Zo’n 1250 vliegers en gepensioneerden hebben de online vragenlijst ingevuld. En 24 hebben deelgenomen aan een groepsgesprek hierover. Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Wij gebruiken uw input om te toetsen of de beleggingsbeslissingen die wij maken, passen bij uw wensen. 

Pensioenuitkering met behoud van koopkracht

Wij vroegen u te kiezen tussen een regeling met een vast maar lager eindbedrag of een regeling met een minder zekere uitkering maar met een grotere kans op indexatie. De helft van de vliegers kiest voor de grotere kans op indexatie en vier op tien voor de zekerheid van een vaste uitkering. De gepensioneerden kiezen ook iets vaker voor de regeling met grotere kans op indexatie. Als u de keuze kunt maken tussen een zekere pensioenuitkering van 25% van uw gemiddelde verdiende salaris en een onzekere van 35% prefereert driekwart de laatste optie.

Iets vaker keuze voor mogelijk hogere uitkering, maar met beperkte schommelingen

De meesten van u geven de voorkeur aan een mogelijk hogere uitkering met iets meer onzekerheid. Om te kunnen blijven leven zoals u gewend bent. U accepteert dat risico’s nu eenmaal bij het leven horen. Beperkte schommelingen in de uitkering vindt u daarom acceptabel. Bovendien hebt u veel vertrouwen in de beleggers van het Vliegendfonds.

Keuze in lijn met ambitie van het pensioenfonds

Wij hebben de ambitie de pensioenen jaarlijks te verhogen met de stijging van de cao-lonen (in de sector Particulier Bedrijf). Zo blijft uw pensioen zijn waarde behouden. Het lukt niet altijd om de pensioenen te verhogen met de hiervoor beschikbare middelen (waaronder een toeslagendepot). Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat het fonds niet of niet volledig kan indexeren, of zelfs moet korten. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

Beleggingsmix van het Vliegendfonds komt overeen met uw keuze

De beleggingsmix van het Vliegendfonds bestaat uit 30% aandelen, 51% obligaties en 19% vastgoed. U kiest in het onderzoek voor 50% -55% obligaties. Dat is het gemiddelde van de gemaakte keuzes door de jongere deelnemers, de oudere deelnemers en de gepensioneerden. De 51% obligaties in de beleggingsmix van het Vliegendfonds komt dus overeen met uw keuze.

Op een verantwoorde manier zorgen voor een goed pensioen

Een meerderheid van u vindt het een verantwoordelijkheid van het pensioenfonds om bij de beleggingen rekening te houden met de impact op mens en milieu. Zes van de tien deelnemers en nog iets meer gepensioneerden denken dat het pensioenfonds dat ook doet. U vindt dat verantwoord beleggen niet ten koste mag gaan van het rendement of de risico’s vergroten.

U geeft aan dat het pensioenfonds primair moet zorgen voor een goed pensioen, maar dat het geld wel op een fatsoenlijke manier moet worden verdiend.

Ook vroegen wij u welke thema’s van de zeventien duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties u belangrijk vindt. De volgende thema’s scoren hoog bij zowel vliegers als gepensioneerden:

  • goede infrastructuur
  • duurzame industrialisatie en innovatie
  • het bevorderen van economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

Verantwoord beleggingsbeleid verder vormgeven

Wij willen iedereen bedanken voor het invullen van de vragenlijst. Met de uitkomsten gaan wij ons verantwoord beleggingsbeleid verder vormgeven.

Delen

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage