Wijzigingen doorgeven

Woont u in Nederland? Dan ontvangen wij wijzigingen zoals adreswijzigingen maar bijvoorbeeld ook een huwelijk, overlijden of scheiding automatisch via de Basisregistratie Personen. Dit hoeft u dus niet aan ons door te geven.
Verhuist u in of naar het buitenland? Geef dan uw adreswijziging schriftelijk aan ons door. Deze ontvangen wij niet meer automatisch. 

E-mailadres wijzigen?

U kunt uw e-mailadres zelf wijzigen in de Pensioenplanner.

Wilt u een rekeningnummer wijzigen?

Wilt u het rekeningnummer wijzigen waarop u uw pensioenuitkering ontvangt? Dan moet u dat schriftelijk aan ons melden met het formulier Rekeningnummer wijzigen. Stuur deze ondertekend, per post naar ons op. Het pensioenfonds wil graag zorgvuldig met uw gegevens omgaan en vraagt u daarom om schriftelijke bevestiging met uw handtekening.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)