Dekkingsgraden

Op deze pagina vindt u informatie over de financiële positie van het pensioenfonds. Hier vindt u de beleidsdekkingsgraad en de maandelijkse dekkingsgraad (verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds). Meer financiële informatie vindt u in de kwartaalberichten van het fonds.

De beleidsdekkingsgraad per 30 november 2017 is 126,4%

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse nominale dekkingsgraden. Vanaf 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van deze beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is 126,4% (gemiddelde van december 2016 tot en met november 2017).

Maandelijkse nominale dekkingsgraad per 30 november 2017 is 129,4%

De nominale dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds per maand. De maandelijkse nominale dekkingsgraad op 30 november 2017 is 129,4%. Vanaf 1 januari 2015 is de rekenmethodiek van de dekkingsgraad aangepast. Bij de berekening wordt de actuele rente gebruikt en niet meer de 3-maands gemiddelde rente. De hoogte van de UFR die bij de berekening wordt gehanteerd, staat vanaf juni 2015 niet langer vast op 4,2%, maar is een voortschrijdend gemiddelde geworden.

Overzicht van de dekkingsgraad 2017

Datum

Beleidsdekkingsgraad  Nominale dekkingsgraad

30 november 2017

126,4% 129,4%

31 oktober 2017

125,6% 129,8%

30 september 2017

124,5% 129,8%

31 augustus 2017

123,2% 127,2%

31 juli 2017

122,0% 129,4%

30 juni 2017

120,5% 127,5%

31 mei 2017

119,2% 127,1%

30 april 2017

118,2% 126,1%

31 maart 2017

117,4% 124,3%

28 februari 2017

116,5% 122,8%

31 januari 2017       

115,4% 123,6%

Overzicht van de dekkingsgraad 2016

Datum

Beleidsdekkingsgraad  Nominale dekkingsgraad

31 januari 2016

122,4% 114,2%

29 februari 2016      

121,2% 109,7%

31 maart 2016

120,8% 112,6%

30 april 2016   

120,3% 116,4%

31 mei 2016

119,4% 115,0%

30 juni 2016

117,9% 112,5%

31 juli 2016

116,8% 112,2%

31 augustus 2016

116,0% 113,1%

30 september 2016

115,5% 113,1%

31 oktober 2016

115,0% 117,1%

30 november 2016

114,8% 119,6%

31 december 2016

114,6% 119,7%

Een overzicht van de dekkingsgraden tussen 2009 en 2015 vindt u hier

 

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)