Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Pensioen123 Laag 2 Premie netto pensioenregeling

Print deze pagina

Premie netto pensioenregeling

De inleg in de netto regeling is standaard de fiscaal maximale inleg. Deze betaalt u van de pensioenpremietoelagen die u van KLM ontvangt. KLM houdt de premie maandelijks in op uw netto salaris en draagt deze af aan het pensioenfonds. De hoogte van de premie hangt onder andere af van uw pensioengevend loon boven de € 112.189,- (niveau 2021 bij een fulltime dienstverband) en uw leeftijd. Als u een partner hebt betaalt u ook voor de overlijdensrisicodekking. Uw totale bijdrage aan de netto pensioenregeling vindt u terug op uw loonstrook bij Inhouding netto pensioen.

Fiscaal maximale premie-inleg

Op uw loonstrook staat bij Inhouding netto pensioen (code 2600) de premie die u betaalt als u deelneemt aan de netto pensioenregeling. Een weergave van de loonstrook ziet u onderaan deze webpagina.

De inleg in de netto regeling is standaard gelijk aan de fiscaal maximale premie-inleg.

De fiscaal maximale premie-inleg

Leeftijdsklassen Percentage
van 1/12 van de
pensioengrondslag*
20 tot en met 24 4,6%
25 tot en met 29 5,4%
30 tot en met 34 6,1%
35 tot en met 39 7,0%
40 tot en met 44 8,1%
45 tot en met 49 9,3%
50 tot en met 54 10,8%
55 tot en met 59 12,4%
60 tot en met 64 14,2%

* uw pensioengrondslag is het pensioengevend loon boven € 112.189,- (2021)

Welke bedragen houdt het pensioenfonds in op de premie?

Op de premie die u betaalt worden uitvoeringskosten ingehouden. De uitvoeringskosten voor de netto pensioenregeling bedragen € 66,- per jaar (2020). Deze kosten kunnen periodiek door het bestuur worden aangepast.

Daarnaast houdt het pensioenfonds de risicopremie voor het nabestaanden- en wezenpensioen in. De overlijdensrisicopremie wordt jaarlijks per 1 januari aangepast. De premie wordt bepaald volgens de tabel die u kunt vinden in het netto pensioenreglement (bijlage 2).

De premiebedragen zijn inclusief opslagen voor wezenpensioen, kosten voor het te zijner tijd uitkeren van het pensioen en vereist eigen vermogen.

Veelgestelde vragen

U krijgt de pensioenpremietoelagen vanwege de wettelijke versobering van de pensioenopbouw per 1 januari 2015. Toelage 1 is een compensatie voor het verlaagde opbouwpercentage. Toelage 2 is een compensatie voor het gemis van pensioenopbouw boven de aftoppingsgrens. U ziet deze toelagen op uw salarisstrook als Pensioenpremietoelagen 1 en 2.

vliegtuig

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage