Indexatiebeleid

Het pensioenfonds kent een voorwaardelijk indexatiebeleid. De aanpassing of indexatie is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds.

Beleidsdekkingsgraad is de graadmeter
Als leidraad voor de financiële positie wordt de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds ultimo november van het voorafgaande jaar gehanteerd.

110% is een belangrijke grens
Bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of lager wordt geen indexatie toegekend. Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% wordt in beginsel indexatie toegekend.

Bestuur beslist jaarlijks over indexatie
De indexatie wordt op een zodanig niveau vastgesteld dat deze naar verwachting in de toekomst kan worden gecontinueerd. Het bestuur beslist in december over de indexatie per januari in het daaropvolgende jaar. Voor een afgebakende groep * geldt voor een periode van 10 jaar - gerekend vanaf de wijziging van de basispensioenregeling per 1 januari 2018 - een toeslagendepot. Indien en voor zover de jaarlijkse voorwaardelijke aanpassing niet uit de reguliere beschikbare middelen van het pensioenfonds kan worden gefinancierd, kan een voorwaardelijke aanpassing worden gefinancierd vanuit het toeslagendepot voor zover de middelen in het toeslagendepot toereikend zijn.

* Deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden die op 1 januari 2018 verbonden zijn aan het pensioenfonds. Voorts komen in aanmerking vliegers voor wie de KLM cao voor vleugelvliegtuigen geldt in de periode 2018 tot en met 2027. Dit geldt ook voor hun nabestaanden en hun (ex) partners.

Verhoging pensioen in de netto pensioenregeling
Het pensioen dat u opbouwt of uw pensioenuitkering in de netto pensioenregeling wordt aangepast door het behaalde rendement. Uitzondering hierop zijn de uitkeringen die nabestaanden ontvangen uit de netto regeling. Voor de indexatie hiervan wordt rekening gehouden met de beleidsdekkingsgraad voor de netto pensioenregeling.

Indexaties in de afgelopen jaren
In de tabel hieronder ziet u met hoeveel u pensioen de afgelopen jaren is verhoogd. Ter vergelijking is ook de stijging van de prijzen zoals gepubliceerd door het CBS opgenomen.

 

Alle deelnemers in de basisregeling

 

       Nabestaanden en wezen in de netto regeling

 

Toegekend voorwaardelijk

Toegekend onvoorwaardelijk

Toegekend voorwaardelijk

Geambieerde loonindex

Stijging van de prijzen*

Datum

 

 

 

 

 

1-1-2019

2,10%

2,10%

2,10%***

2,10%

1,71%

1-1-2018

1,40%

1,40%

1,40%**

1,40%

1,38%

1-1-2017

1,70%

1,70%

0,70%

1,70%

0,32%

1-1-2016

1,30%

1,30%

1,10%

1,30%

0,65%

1-1-2015

1,00%

1,00%

n.v.t.

1,00%

0,98%

1-1-2014

1,20%

1,20%

n.v.t.

1,20%

2,51%

1-1-2013

1,70%

1,70%

n.v.t.

1,70%

2,45%

1-1-2012

1,40%

1,40%

n.v.t.

1,40%

2,34%

1-1-2011

0,70%

0,70%

n.v.t.

0,70%

1,27%

1-1-2010

2,50%

2,50%

n.v.t.

2,50%

1,19%

1-1-2009

3,60%

3,60%

n.v.t.

3,60%

2,49%

* Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek: CPI prijsindex 2015=100.
** In juli 2018 is ook 0,6% inhaalindexatie betaald. 
*** Begin 2019 ook betaling volledige inhaalindexatie.

Terug naar het Beleid

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)