Nieuws

Volledige indexatie in 2023

16 december 2022

Per 1 januari 2023 worden alle opgebouwde en ingegane pensioenen van de basispensioenregeling volledig geïndexeerd. Alle pensioenen van de basispensioenregeling kunnen met 2,7% verhoogd worden. Daarmee is de ambitie van volledige loonindexatie gehaald.

De  maatstaf voor het toekennen van indexatie is de stijging van de cao-lonen Particuliere Bedrijven, gemeten van 31 juli 2021 tot 31 juli 2022. In deze periode stegen de lonen gemiddeld met 2,7%. De financiële positie van het pensioenfonds per eind november was met een dekkingsgraad van 159,2% goed genoeg om de opgebouwde en ingegane pensioenen per 1 januari 2023 volledig te verhogen met 2,7%.

Waarom indexeert het pensioenfonds met de loonindex?

Pensioenfondsen kunnen volgens de wet indexeren op basis van:

  • Een loonindex (die wij nu als fonds hanteren)
  • Een prijsindex: de pensioenen verhogen met de stijging van de prijzen
  • Indexeren met vast percentage

De wijze van indexeren is niet iets wat jaarlijks is aan te passen en moet consequent en over een langere termijn worden toegepast. Het indexatiebeleid is vastgelegd in de pensioenregeling en het pensioenfonds voert dit vervolgens uit.

Indexeren met loonindex over langere termijn meest ambitieuze

We realiseren ons dat gezien de record (prijs)inflatie tussen juli 2021 en juli 2022, ondanks de volledige loonindexatie, een daling in koopkracht helaas realiteit is. Desondanks zijn we van mening dat het verhogen van de pensioenen met de stijging van de lonen voor ons pensioenfonds nog steeds de meest ambitieuze optie is. Over de afgelopen jaren bezien ligt de stijging van de lonen namelijk hoger dan de stijging van de prijzen. De lange termijnverwachting voor looninflatie ligt volgens experts 0,4 procentpunt boven de prijsinflatie (2,4% vs 2,0%).

Aanvullende verzekeringen worden verhoogd met 100% van de maatstaf

Aanvullende verzekeringen worden per 1 januari 2023 verhoogd met 3,9%. De maatstaf voor deze verhoging is het verschil tussen het gewogen gemiddelde totaalrendement op de beleggingen van het fonds in de afgelopen tien jaar en een rekenrente van 4%. Voor degenen die jonger zijn dan 65 jaar, worden deze verzekeringen daarnaast jaarlijks verhoogd met 2,5% ingebouwde inflatiedekking (in totaal dus een verhoging van 6,4%).

Netto pensioenregeling: pensioenen zijn afhankelijk van het beleggingsrendement

Bouwt u pensioen op in de netto regeling of krijgt u een uitkering van het variabel beleggingspensioen? Dan is indexatie niet van toepassing. In de opbouwfase worden uw premies belegd en deze vormen tezamen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Ontvangt u een variabel beleggingspensioen, dan wordt de uitkering jaarlijks op 1 juli vastgesteld voor het volgende jaar.

Ingegane nabestaanden- en wezenpensioenen in de netto pensioenregeling worden verhoogd met 2,7%

De maatstaf voor de indexatie van de ingegane netto nabestaanden- en wezenpensioenen dat is ingegaan voor de pensioendatum is dezelfde als in de basisregeling. Op basis van de financiële positie kennen we per 1 januari 2023 100% van de maatstaf, dus 2,7% indexatie, toe. De bestaande indexatieachterstand van 3,6% wordt daarnaast volledig ingehaald en nabetaald. 

Webinar

Op 20 december om 11.00 uur organiseren we een webinar over indexatie. We leggen uit hoe indexatie voor ons fonds werkt en bespreken het indexatiebesluit. Daarnaast gaan we in op hoe we ervoor kunnen zorgen dat we ook in de toekomst onze indexatie-ambitie waar kunnen maken. U hebt er ook de gelegenheid om vragen te stellen. Al meer dan 100 (ex-)collega’s hebben zich aangemeld voor dit webinar. 

Meld u aan voor NWSalert

U kunt zich aanmelden voor de NWSalert via Mijn gegevens in MijnKLMPensioen.