Nieuws

App ‘bewijs van in leven zijn’ voor gepensioneerden in het buitenland

30 september 2023

Woont u in het buitenland en krijgt u een verzoek van ‘Bewijs van in leven zijn’ van ons? Gebruik dan de app!

‘Bewijs van in leven zijn’ via een app 

Om het pensioen uit te blijven betalen, vragen we jaarlijks om een ‘Bewijs van in leven zijn'. U ontvangt dan een formulier van ons dat u invult en laat tekenen of stempelen bij een officiële instantie. Sinds vorig jaar kan dat ook via een app. Dit is een stuk sneller en eenvoudiger. Vorig jaar gebruikte ruim de helft van de deelnemers de app.

Wat hebt u nodig?

Om uw ‘Bewijs van in leven zijn’ te versturen hebt u een smartphone, uw identiteitsbewijs en de QR-code nodig die u van ons ontvangt. Hebt u zelf geen smartphone? Dan kunt u die van iemand anders gebruiken.  

Hoe werkt het?

Als u in het buitenland woont, ontvangt u van ons een brief in oktober. Met de app scant u de QR-code in uw brief. Vervolgens scant u uw identiteitsbewijs en maakt u een foto van uw gezicht, een soort selfie. Binnen twee weken nadat u uw bewijs digitaal hebt ingestuurd, versturen wij u een bevestiging.

U kunt de ReadID Ready app gratis downloaden in de Apple App store of in Google Play store.

Als de andere instantie is aangesloten is bij de RNI (Registratie Niet Ingezetenen) hoeft dit niet. Aangesloten instanties zijn bijvoorbeeld de SVB, het UWV en de Belastingdienst. De lijst van aangesloten instanties is hier te vinden.

Als u het ‘Bewijs van in leven zijn’ naar een instantie hebt gestuurd die niet is aangesloten bij de RNI, dan kunt u een kopie van dat bewijs naar ons toesturen. Deze wordt door ons geaccepteerd mits het bewijs in het huidige jaar gestempeld/ondertekend is door een bevoegde instantie.
U ontvangt dan in oktober geen verzoek om het ‘Bewijs van in leven zijn’ toe te sturen.  

Nee, u krijgt geen bevestiging. U krijgt dan geen verzoek van ons om een ‘Bewijs van in leven zijn’ naar ons op te sturen.