Beleidsdekkingsgraad juni 2018

9 juli 2018

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is per eind juni 2018 129,5% (gemiddelde van juli 2017 tot en met juni 2018). De maandelijkse nominale dekkingsgraad per eind juni 2018 is 128,5%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

Overzicht dekkingsgraden

Financiële positie van het pensioenfonds