Inkoopfactoren netto variabel beleggingspensioen

3 juli 2018

Jaarlijkse wijziging inkoopfactoren
Neemt u deel aan de netto pensioenregeling? En kiest u voor variabel beleggingspensioen bij uw pensioensfonds? Dan koopt u op pensioendatum netto pensioen in bij uw pensioenfonds. De inkoopfactor wijzigt jaarlijks per 1 januari. De actuele inkoopfactoren vindt u in het netto pensioenreglement op pagina 33. 

Herziening inkoopfactoren in 2017 en 2018
Is uw variabel beleggingspensioen ingegaan in 2017 of 2018? We hebben een fout gemaakt in de berekeningen van de inkoopfactoren. Onze excuses hiervoor. We moeten nu een correctie toepassen op de oorspronkelijke factoren van 2017 en 2018. In onderstaande tabel ziet u als voorbeeld het effect van de correctie op de uitkering bij de leeftijd van 58 bij pensioeningang.

    Leeftijd bij
pensioeningang 
Inkoop OP Inkoop OP+70%NP
1-1-2017 oorspronkelijk 58 22,7605 25,1882
1-1-2017 herzien 58 22,6105 25,0545
    effect op uitkering 0,66% 0,53%
         
1-1-2018 oorspronkelijk 58 21,9250 24,1848
1-1-2018 herzien 58 22,0329 24,3545
    effect op uitkering -0,49% -0,70%
         
      OP=ouderdomspensioen
NP=nabestaandenpensioen

Correctie van de uitkeringen gelijk met de jaarlijkse aanpassing op 1 juli
Voor uitkeringen die ingegaan zijn in 2017 verwerken we per 1 juli 2018:
- een eenmalige verrekening voor de periode 1 januari 2017 tot 1 juli 2018;
- een aanpassing in de uitkering vanaf 1 juli 2018. 

Voor de uitkeringen die ingegaan zijn tussen 1 januari 2018 en 1 juli 2018 corrigeren we de uitkeringen per 1 juli 2019. 

Aanpassing van de netto pensioenuitkeringen elk jaar per 1 juli
De resulaten die het pensioenfonds behaalt, verwerken wij in uw pensioen. Factoren die invloed hebben op de hoogte van de variabele pensioenuitkering zijn:
- het resultaat van de beleggingen;
- jaarlijkse daling van 1%;
- de rentestand;
- het sterfteresultaat;
- de ontwikkeling van de levensverwachting;
- een rekenperiode van drie jaar om al te grote schokken in uw uitkering te voorkomen.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)