Haalbaarheidstoetsen 2018: fonds geslaagd voor beide toetsen

26 juni 2018

Het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM heeft twee haalbaarheidstoetsen uitgevoerd. De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet en het verwachte pensioenresultaat.

 

Jordi Vredenbregt, Expert Actuariaat bij Blue Sky Group, was betrokken bij het uitvoeren van de toetsen. Hij vertelt hier meer over:

Welke twee haalbaarheidstoetsen zijn uitgevoerd?
Begin 2018 zijn middels een aanvangshaalbaarheidstoets de nieuwe financieringsafspraken getoetst. Deze toets is verplicht bij en belangrijke wijziging, zoals wijziging van de financieringsafspraken . In het tweede kwartaal is de jaarlijks verplichte haalbaarheidstoets uitgevoerd.

Wat is het doel van de haalbaarheidstoets?
Het is een wettelijk verplichte toets waarmee je als pensioenfonds bekijkt of je over een periode van 60 jaar het pensioenresultaat behaalt waar je naar streeft en of het pensioenresultaat in slechte economische scenario’s binnen een gestelde bandbreedte blijft. Omdat wordt uitgegaan van een periode van 60 jaar, zegt de uitkomst van deze berekening maar zeer weinig over de huidige financiële positie van het fonds en de mogelijkheid tot indexeren op de korte termijn.

Wat gebeurt er als je dat resultaat niet haalt?
Dan moeten het fonds en de sociale partners met elkaar in gesprek. Je stelt dan vragen als: gaan we ons beleid bijstellen of gaan we onze ambitie verlagen? Het gaat er vooral om dat je met elkaar in gesprek gaat en dat je niet iets nastreeft en communiceert dat niet haalbaar is.

Is het niet moeilijk om iets te zeggen over een periode van 60 jaar?
Ja, dat is zeker zo, er kan natuurlijk van alles veranderen, maar je moet ergens je verwachtingen op baseren. Dus je gaat uit van de huidige gegevens, je huidige beleid en wat betekent dat dan voor de komende 60 jaar. De 60 jaar is gekozen om ook evenwichtig beleid tussen generaties en de effecten voor jongeren inzichtelijk te kunnen maken.

Wie voert de haalbaarheidstoets uit en hoe gaat dat in z’n werk?
Dat doen wij, de afdeling Actuariaat van Blue Sky Group. Dat doen we met rekenregels die zijn voorgeschreven door De Nederlandsche Bank (DNB). DNB levert ook de economische sets aan, waarmee we 2000 mogelijke toekomstscenario’s doorrekenen.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen nu de toets is uitgevoerd?
Uit de aanvangshaalbaarheidstoets bleek dat, ondanks de gewijzigde financieringsafspraken, we binnen de eerder gestelde grenzen zijn gebleven. De uitkomsten van de jaarlijkse haalbaarheidstoets waren vergelijkbaar met de aanvangshaalbaarheidstoets. Je kan dus zeggen dat het fonds geslaagd is voor beide toetsen.

Wat betekent dat voor de deelnemers van het fonds?
Voor de deelnemers betekent het niet direct iets. De goede resultaten op de haalbaarheidstoets zijn wel een goede weerspiegeling van de huidige situatie en het gevoerde beleid. De haalbaarheidstoets is met name een beleidstool voor het bestuur van het pensioenfonds en de sociale partners. De haalbaarheidstoets beoordeelt in hoeverre de risicohouding van het pensioenfonds past bij de verwachting tot koopkrachtbehoud voor de hele lange termijn.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)