Beleidsdekkingsgraad maart 2018

17 april 2018

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is per eind maart 2018 gestegen naar 129,1% (gemiddelde van april 2017 tot en met maart 2018). De maandelijkse nominale dekkingsgraad per eind maart 2018 is 128,2%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

Overzicht dekkingsgraden

Financiële positie van het pensioenfonds