Pensioenstand op het BMC

10 april 2018

Van 16 tot en met 26 april zijn wij van 7.00 - 13.00 uur (behalve het weekend) op het BMC met een pensioenstand. Hebt u vragen over uw pensioen? Kom dan naar de stand. We zijn er met medewerkers van het pensioenfonds en bestuursleden. Hebt u vragen over uw Pensioenplanner, neem dan uw DigiD mee, dan kunnen we ter plekke inloggen en met u meekijken. Tot ziens op het BMC