Nieuws

Collectieve waardeoverdracht nabestaandenpensioen in gang gezet

15 november 2015

KLM en VNV hebben het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM verzocht het nabestaandenpensioen dat u tot en met 31 december 2014 hebt opgebouwd, collectief om te zetten in extra ouderdomspensioen. Dit verzoek maakt onderdeel uit van de wijziging van de pensioenovereenkomst per 1 januari 2015. Daarin is onder meer afgesproken dat vanaf 1 januari 2015 het nabestaandenpensioen op risicobasis wordt verzekerd.  

Het pensioenfonds heeft besloten dit verzoek per 1 januari 2016 te gaan uitvoeren en heeft dit ter goedkeuring aan de toezichthouder voorgelegd, zoals de wet dit voorschrijft.

Hoe wordt u hierover geïnformeerd?

Medio november 2015 ontvangt u een brief over de omzetting. Als u in of vóór 2015 volledig met pensioen bent gegaan óf als het pensioenfonds in 2015  bericht heeft ontvangen dat de relatie met uw partner is geëindigd, dan is de omzetting niet op u van toepassing en ontvangt u geen brief.

U kunt bezwaar maken tegen de omzetting van nabestaandenpensioen in extra ouderdomspensioen. Als het pensioenfonds uw bezwaarbrief vóór 30 december 2015 ontvangt, dan vindt er geen omzetting plaats en behoudt u het opgebouwde nabestaandenpensioen. In de brief leest u de details.