Nieuws

Meer informatie over collectieve waardeoverdracht

24 november 2015

Onlangs hebt u informatie ontvangen over het omzetten van het tot 1 januari 2015 opgebouwde nabestaandenpensioen in extra ouderdomspensioen. Het pensioenfonds voert de omzetting per 1 januari 2016 uit en heeft dit ter goedkeuring aan de toezichthouder (De Nederlandsche Bank) voorgelegd.