Nieuws

Nieuwe factoren per 2016

9 december 2015

Het fonds heeft in juni 2015 nieuwe factoren vastgesteld die met ingang van 1 januari 2016 gelden. Het gaat om de zogeheten flexibiliseringfactoren en afkoopfactoren. De flexibiliseringfactoren worden gebruikt bij de berekening van het pensioen in situaties als bijvoorbeeld uitruil en vervroeging. Reden hiervoor is het verschijnen van een nieuwe overlevingstafel die door het Actuarieel Genootschap wordt vastgesteld. Het effect van de nieuwe factoren is gering. De flexibiliserings- en afkoopfactoren worden zo’n één keer in de twee jaar opnieuw bepaald.