Nieuws

Coronavirus: impact op het pensioenfonds - update 23 maart

23 maart 2020

Het is sinds de uitbraak van het coronavirus een bijzondere tijd voor ons allemaal. Wij doen er alles aan om u ook in deze situatie zo goed mogelijk van dienst te zijn en op de hoogte te houden.

Dalende koersen
De afgelopen tijd zijn de aandelenkoersen enorm gedaald. Van het hoogtepunt op 14 februari van 629 zakte de AEX naar 404 op 18 maart. De waarde van de beleggingsportefeuille van het pensioenfonds* zakte van begin februari tot half maart van 9,6 naar 8,1 miljard euro.

Dit heeft een negatief effect op de dekkingsgraad. Ook onder invloed van een dalende rente is deze gezakt van 121% eind 2019 tot 97,9% op 19 maart.

Het pensioenfonds voert beleid op basis van de beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. De stand aan het einde van het jaar is bepalend voor de mogelijke verhoging van de pensioenen.  Als de beleidsdekkingsgraad op dat moment minder dan ongeveer 123% is, dan is indexatie maar in beperkte mate mogelijk, onder 110% is indexatie helemaal niet toegestaan. En indien de beleidsdekkingsgraad meerdere jaren minder dan 105% is, is het fonds zelfs verplicht om de pensioenen te verlagen. Zie hier voor meer informatie.

Het pensioenfonds heeft nog een toeslagendepot. Dit depot maakt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de pensioenen toch te indexeren. Gerealiseerd moet worden dat bij extreme economische omstandigheden deze reserve snel op kan raken.

Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid van het bestuur is gericht op de lange termijn. Daarbij is de overtuiging dat aandelenrendementen en rentestanden tussentijds hevig kunnen fluctueren maar uiteindelijk weer naar een gemiddelde zullen bewegen. Toch heeft het bestuur zich de afgelopen weken vrijwel dagelijks gebogen over de vraag of met de onrust op de financiële markten afgeweken zou moeten worden van het uitgestippelde beleid. Het bestuur komt tot nu toe, na overleg met de deskundigen van het pensioenfonds en daarbuiten, tot de conclusie dat bestendiging van het beleid het meest verstandig is. Het bestuur houdt vanzelfsprekend de financiële ontwikkelingen in deze uitzonderlijke periode nauwlettend in de gaten.

Thuiswerken
Vanaf maandag 16 maart hebben zowel alle bestuursleden als de meeste medewerkers van het pensioenfonds hun werkzaamheden thuis verricht. Daarbij zijn geen noemenswaardige problemen ondervonden. Alle activiteiten van het pensioenfonds, van het beheren van het vermogen tot het aannemen van telefoontjes van deelnemers, konden worden uitgevoerd. Ook het uitbetalen van de pensioenen zal op 27 maart ‘vanuit huis’ worden gedaan. Voor het bestuur bleek de fysieke afstand ook geen belemmering om het stuur in deze bijzondere tijden in handen te houden.

Lees het nieuwsbericht van 12 maart over de impact van het coronavirus

Lees het nieuwsbericht van 2 maart over de impact van het coronavirus

* exclusief toeslagendepot