Nieuws

Datalek: uitkomst onderzoek en maatregelen

25 september 2021

Het pensioenfonds heeft u eerder geïnformeerd over het datalek bij Blue Sky Group, onze uitvoeringsorganisatie. U moet erop kunnen vertrouwen dat uw (persoons)gegevens bij ons pensioenfonds en onze uitvoeringsorganisatie in goede handen zijn. Wij betreuren het daarom ten zeerste dat dit datalek zich heeft kunnen voordoen en dat u daar mogelijk overlast van kan ondervinden.

In samenwerking met een gespecialiseerd onderzoeksbureau is de data die mogelijk gelekt kunnen zijn geanalyseerd. In dit bericht informeren wij u over de uitkomst van dit onderzoek en de getroffen maatregelen.

Uitkomst van het onderzoek

  • Bent u nog niet met pensioen?
    Uit het onderzoek blijkt dat het niet waarschijnlijk is dat er persoonsgegevens van u gelekt zijn.
  • Ontvangt u pensioen of hebt u een waardeoverdracht gedaan?
    We kunnen bevestigen dat vrijwel zeker persoonsgegevens van u gelekt zijn. Het gaat om naam, geboortedatum, polis- en personeelsnummer, bankrekeningnummers en pensioenbedragen. Er is geen kopie van uw identiteitsbewijs gelekt.
  • Bent u naast deelnemer bij ons pensioenfonds ook belegger in Blue Sky Eagle Fund (BSEF) levensloop- en/of vermogensopbouw?
    BSEF staat los van het pensioenfonds. Nadere informatie over het datalek hebt u separaat ontvangen via BSEF. Wij hechten eraan u hier op te attenderen omdat de uitkomst van het onderzoek voor BSEF beleggers anders is.

Maatregelen
Voor Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is digitale veiligheid van groot belang. Het ontstane datalek nemen wij dan ook hoog op. Direct is een aantal acties in gang gezet dat tot doel heeft herhaling te voorkomen. Ook is versterkt toezicht ingesteld op activiteiten rond de uitvoering van uw pensioen, zijn betrokken toezichthouders geïnformeerd en is aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast kijkt het bestuur van uw pensioenfonds vanuit zijn eindverantwoordelijkheid naar de processen en onderzoekt waar verbeteringen haalbaar zijn en hoe risico’s zijn te beperken om de kans op een soortgelijk incident in de toekomst te voorkomen.

Tot slot: Wees alert
Als gevolg van het datalek is het risico op bijvoorbeeld identiteitsfraude of andere financiële delicten naar onze inschatting beperkt. Desondanks vragen we u om alert te blijven op mogelijke fraude met uw gegevens en informatie die u van ons ontvangt. Kwaadwillenden zouden zich kunnen voordoen als Blue Sky Group of het pensioenfonds en u om bepaalde informatie vragen. Als u twijfelt of een brief of e-mail waarin u om informatie wordt gevraagd wel van het pensioenfonds afkomstig is, neem dan direct contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

Hebt u vragen?
Wij helpen u graag. Neem contact met ons op via telefoonnummer (020) 426 62 20 van 8.30 - 17.00 uur ma-vr of pensioenservice@klmvliegendfonds.nl.