Nieuws

Zo hebben wij het tweede kwartaal van 2021 gestemd

20 september 2021

Wij beleggen in eerste instantie om voldoende rendement te behalen en zo de pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen betalen. Wij willen fatsoenlijk zakendoen en nemen op het gebied van ESG onze verantwoordelijkheid. Met steeds de belangen van onze deelnemers in het oog dragen wij bij aan een duurzamere wereld. Rendement uit maatschappelijk verwerpelijke beleggingen vinden we daarbij niet acceptabel. Bedrijven die zich schuldig maken hieraan sluiten we uit. Van de bedrijven waarin we wel beleggen, vinden wij het belangrijk dat zij zich aan bepaalde duurzaamheidsvoorwaarden houden.

Uitgelichte stem Q2 2021: Beloning voor bestuurders in pandemie

Beloningsbeleid vinden we een belangrijk thema als het gaat om fatsoenlijk bestuur. In Q2 2021 stemden we op de Algemene aandeelhoudersvergadering van WM Morrison Supermarkets tegen een door het management voorgestelde beloning voor het bestuur over het jaar 2020.

Beloningscommissie onvoldoende transparant

Wij stemden tegen de voorgestelde beloning voor het bestuur omdat wij vinden dat de beloningscommissie onvoldoende transparant was over het al dan niet meewegen van pandemie-gerelateerde kosten in de voorgestelde beloning. Het gaat dan om het meewegen van kosten als het betalen van medewerkers in quarantaine, het installeren van schermen en andere beschermingsmiddelen, maatregelen voor sociale afstand, lonen voor beveiligers en het bevoorraden van de voedselbanken.

Een gevoelige kwestie

Dit stemresultaat laat zien hoe gevoelig beloning van bestuurders en CEO’s ligt tijdens de corona pandemie. Terwijl de beloningscommissie benadrukte dat zij vindt dat bestuurders, management en andere deelnemers aan beloningsregelingen niet gestraft moeten worden voor hun prestaties als gevolg van de pandemie, is er de verwachting onder aandeelhouders dat bedrijven terughoudend zijn in de beloning van bestuurders. En dat ze rekening houden met de impact van de pandemie op aandeelhouders en andere stakeholders.

Stemrichting komt overeen met ons stembeleid

Vanuit ons stembeleid verwachten we dat er een verband bestaat tussen de hoogte van de bonussen en de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) voor bestuurders. Het gebrek aan transparantie daarover was aanleiding voor ons om tegen te stemmen. Meer dan 70% van de aandeelhouders stemde ook tegen waarmee het voorstel is afgewezen.

WM Morrison gaat nu in gesprek met de kritische aandeelhouders om over nieuwe voorwaarden voor een beloningsvoorstel te praten.