Nieuws

Vermindering nabestaandenpensioen bij groot leeftijdsverschil vervalt

20 september 2021

In het arbeidsvoorwaardelijk overleg is afgesproken dat:

  • bij overlijden op of na 29 juli 2021 de vermindering van het nabestaandenpensioen wegens groot leeftijdsverschil (van meer dan 10 jaar) tussen de overledene en de nabestaande partner niet langer wordt toegepast.
  • ingegane nabestaandenpensioenen in verband met overlijden vóór 29 juli 2021 ongewijzigd blijven.

In verband met deze afspraken heeft het pensioenfonds het basispensioenreglement en het netto pensioenreglement aangepast. De tekst van de gewijzigde reglementen vindt u bij Documenten.