Nieuws

Zo hebben wij het afgelopen kwartaal gestemd

3 februari 2021

Wij beleggen in eerste instantie om voldoende rendement te behalen en zo de pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen betalen. Wij willen fatsoenlijk zakendoen en nemen op het gebied van ESG onze verantwoordelijkheid. Met steeds de belangen van onze deelnemers in het oog dragen wij bij aan een duurzamere wereld. Rendement uit maatschappelijk verwerpelijke beleggingen vinden we daarbij niet acceptabel. Bedrijven die zich schuldig maken hieraan sluiten we uit. Van de bedrijven waarin we wel beleggen, vinden wij het belangrijk dat zij zich aan bepaalde duurzaamheidsvoorwaarden houden.

Ons stemgedrag in Q4 2020

Bent u benieuwd naar andere voorstellen waarop wij gestemd hebben? Via ons stemdashboard kunt u dagelijks ons stemgedrag op vergaderingen volgen. Ook plaatsen we elk kwartaal een stemrapportage met een overzicht van de stemmen in dat kwartaal en een toelichting van de belangrijkste uitgebrachte stemmen. Bekijk hier het stemrapport van Q4 2020.

Zo werkt stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Wij proberen als belanghebbende invloed uit te oefenen op de bedrijven waarin wij beleggen om hen te stimuleren tot meer duurzaamheid. Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is daar een voorbeeld van. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Een betere wereld via bedrijven, stemmen en aandeelhoudersvergaderingen? We leggen het hieronder uit aan de hand van het voorbeeld van Crown Resorts, een bedrijf dat gok- en amusementsdiensten aanbiedt en met verschillende vestigingen in Australië.

Uitgelicht stem Q4 2020: Crown Resorts

Op aandeelhoudersvergaderingen stemmen wij over voorstellen die in de vergadering worden ingebracht. In het voorbeeld van Crown Resorts gaat het om een voorstel van het management over het beloningsbeleid. Als aandeelhouder kunnen we zo’n voorstel dan steunen, afwijzen of ons onthouden van stemmen.

Onderzoek naar bestuur, risicomanagement en financiële criminaliteit
Tegen Crown Resorts loopt een onderzoek van de Australische waakhond voor financiële criminaliteit. Uit het onderzoek moet blijken of het bedrijf een gokvergunning mag krijgen voor een gepland casino in Sydney, gezien haar tekortkomingen op gebied van goed bestuur en risicomanagement en verdenkingen van het witwassen van geld in haar casino’s. 

In de algemene aandeelhoudersvergadering van 2020 stemde meer dan 25% tegen het voorstel over het beloningsbeleid. Als dit volgend jaar weer gebeurt, dan kunnen aandeelhouders volgens het Australische systeem een voorstel indienen om het hele bestuur te laten opstappen. Dit heet in Australie de ‘two-strike’ systeem en is een vergaand instrument voor aandeelhouders om hun invloed uit te oefenen. 

Voorstel afgewezen
Ook wij hebben het voorgestelde beloningsbeleid van Crown Resorts afgewezen. Dit had natuurlijk te maken met de lopende onderzoeken en de rol van het bestuur hierin. Maar ook om het ontbreken van prestatievoorwaarden bij de variabele beloning en het gebrek aan transparantie over de aard van de doelstellingen die dan behaald moeten worden voor zo’n beloning. 

Verantwoord beleggen gaat over milieu, maatschappij en goed bestuur. Door tegen het voorgestelde beloningsbeleid te stemmen sporen wij Crown Resorts aan tot verandering en geven wij een signaal af over hoe wij aankijken tegen goed bestuur, transparantie en fatsoenlijk zakendoen.

Onze uitgebrachte stemmen over het onderwerp beloningsbeleid in Q4 2020

Voor

 Tegen          

Onthouden         

Totaal    

178                      276                      17 471