Nieuws

Webinar netto pensioenregeling

8 februari 2021

Om maandag 8 febuari namen 134 vliegers deel aan het webinar netto pensioenregeling van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Bestuursleden Jan-Jaap Hartog en Alex Balm en investment strategist Merijn Verschuur hebben de volgende onderwerpen besproken:

 • Waarom een netto pensioenregeling?
 • Wat biedt de netto pensioenregeling?
 • Welke keuzes hebt u in de netto pensioenregeling?

De belangrijkste vragen die tijdens het webinar gesteld zijn

 1. Welk gedeelte van de pensioenpremietoelagen wordt in de netto pensioenregeling ingelegd?
  Een gedeelte van de pensioenpremietoelagen wordt ingelegd in de netto pensioenregeling. De inleg in de netto pensioenregeling is fiscaal gemaximeerd. 
 2. Wat is het verschil tussen pensioenpremietoelage 1 en 2?
  Toelage 1 is een compensatie voor het verlaagde opbouwpercentage. Toelage 2 is een compensatie voor het gemis van pensioenopbouw boven de aftoppingsgrens. U ziet deze toelagen op uw salarisstrook als Pensioenpremietoelagen 1 en 2. Zie hier een toelichting op de pensioengerelateerde onderdelen op uw loonstrook en de premie-inleg in de netto pensioenregeling.
 3. Hoe krijg ik een idee welke netto pensioenuitkering ik krijg met mijn premie-inleg in de netto pensioenregeling?
  Als u deelneemt aan de netto pensioenregeling kunt u in MijnKLMPensioen bij Mijn netto pensioen zien hoeveel u inlegt en hoe hoog uw verwachte netto pensioenuitkering zal zijn.
 4. Wat is het verschil tussen de variabele uitkering via het pensioenfonds en de vaste uitkering via een verzekeraar?
  Lees over het verschil tussen variabel beleggingspensioen en een vaste uitkering.
 5. Hoe werkt de variabele pensioenuitkering?
  Lees hier over variabel beleggingspensioen.
 6. Als ik tien jaar voor pensioendatum een voorlopige keuze maak voor vast of variabel wordt mijn kapitaal dan anders belegd?
  Wij passen uw beleggingen aan op uw keuze.
  Bij een variabel beleggingspensioen wordt naarmate uw pensioendatum nadert steeds meer belegd in het Doorbeleggingsfonds met een gemiddeld risico en een naar verwachting gemiddeld rendement. Na uw pensioendatum koopt het pensioenfonds jaarlijks een pensioenuitkering in en blijft het resterende pensioenkapitaal collectief belegd;
  Bij een pensioen met een vaste uitkering wordt naarmate uw pensioendatum nadert steeds meer belegd in het Obligatiefonds. In dit fonds worden de risico’s steeds verder afgebouwd, waardoor het rendement naar verwachting lager is. Op pensioendatum koopt u dan in één keer een pensioenuitkering in bij een verzekeraar naar keuze.
 7. Betaal ik inkomstenbelasing over de uitkering van de netto pensioenregeling?
  Nee hierover betaalt u geen inkomstenbelasting.
 8. Heeft het wisselen van beleggingsmix effect op mijn kosten?
  Voor het wisselen van beleggingsmix brengen wij op dit moment geen kosten bij u in rekening. Er worden wel transactiekosten gemaakt ten koste van de collectieve netto pensioenregeling. 
 9. Heeft het wisselen van beleggingsmix effect op mijn kapitaal?
  Ontvangen wij uw keuze voor de 20e van de maand? Dan worden uw beleggingen op de 1e werkdag van de volgende maand aangepast. Ontvangen wij uw keuze op of na de 20e van de maand? Dan kunnen wij dat niet garanderen.
 10. Wat gebeurt er met mijn opgebouwde netto pensioenkapitaal als ik stop met inleggen?
  Uw kapitaal blijft staan en blijven wij beleggen tot uw pensioendatum. Dan koopt u met het  uiteindelijke kapitaal op een netto pensioenuitkering aan.
 11. Waar moet ik rekening mee houden als ik naar het buitenland verhuis?
  Houdt er rekening mee dat de belastingregels anders zijn dan wanneer u in Nederland woont. Dat verschilt per land, vraag dit na bij uw financieel of belastingadviseur.
 12. Wat zijn de effecten van het bezuinigingsakkoord op mijn pensioen?
  Lees hier over in het bericht over het effect van het bezuinigingsakkoord.
 13. Wat is het effect van het nieuwe pensioenakkoord op mijn pensioen?
  Lees hier over het nieuwe pensioenakkoord.
 14. Is het mogelijk om te laten zien wat de aftoppingsgrens van € 112.189,- is bij deeltijdwerken?
  Bedankt voor de suggestie, daar gaan we naar kijken
 15. Is het mogelijk om in MijnKLMPensioen mijn basis- en netto pensioen bij elkaar opgeteld te laten zien?
  We zijn aan het kijken hoe we dit kunnen gaan doen. De wijze waarop beide pensioenen weergeven moeten worden verschilt en maakt optellen lastig.
 16. Hoe zorgt het pensioenfonds ervoor dat bij risico's zoals de uitbraak van corona en de recente gameshop actie het vermogen beschermd wordt?
  Het pensioenfonds heeft een lange termijn strategie met een goed gespreide portefeuille. Natuurlijk houdt het pensioenfonds ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Zodra er indicaties zijn van een sterkere negatieve impact op de economische ontwikkeling, dan kan het pensioenfonds hier, indien gewenst, snel op reageren.
 17. Staat uw vraag er niet bij of hebt u een andere vraag?
  Wij helpen u graag. Bel ons op 020 426 62 20 van 8.30 - 17.00 uur ma-vr of stuur een e-mail naar pensioenservice@klmvliegendfonds.nl.