Nieuws

Extra hoog/laag mogelijkheid bij keuze pensionering

1 oktober 2010

Met het oog op de mogelijke stijging van AOW-leeftijd heeft het pensioenfonds een extra hoog/laag mogelijkheid aan het reglement toegevoegd. Met de hoog/ laag constructie kan de pensioenuitkering nu op twee verschillende momenten gevarieerd worden. De mogelijkheid bestond al om op één datum de uitkering aan te passen. Bijvoorbeeld door een hogere pensioenuitkering te ontvangen voor uw 65ste en een lagere na uw 65ste. Dat zijn er nu dus twee geworden. Met deze constructie kunt u ervoor zorgen dat uw pensioeninkomen voor en na uw 65ste ongeveer gelijk blijft. Bijvoorbeeld tot uw 65-ste een hogere uitkering, vervolgens tussen uw 65-ste en 67-ste weer een hogere en daarna vanaf uw 67-ste (levenslang) een lagere uitkering. Houdt u er rekening mee dat een eventueel overbruggingspensioen tot uiterlijk uw 65ste wordt uitgekeerd. Wettelijk is het niet toegestaan het overbruggingspensioen ook uit te keren op een leeftijd hoger dan 65 jaar. De keuze voor de omslagdatum, of omslagdata maakt u zelf. Wel legt u de keuze al vast op de pensioendatum (voor veel vliegers is dat 56 jaar). Op uw pensioendatum zult u daarom alvast een planning en inschatting moeten maken van uw inkomenssituatie in de toekomst.

Pensioenplanner

De pensioenplanner op deze website is aangepast, zodat ook scenario’s kunnen worden doorgerekend met de extra hoog/ laag mogelijkheid. De extra hoog/ laag mogelijkheid is ingevoerd vanwege de mogelijke verhoging van de AOW leeftijd naar 66 jaar, maar de keuze hoeft daaraan niet gekoppeld te zijn. Er kan gekozen worden voor eerst een hoog en dan een laag inkomen, maar andersom kan ook. Het hangt er vanaf welke inkomensbronnen er nog meer zijn. Het is daarom belangrijk dat u vooral van uw eigen situatie uitgaat en een inschatting maakt van uw eigen inkomenssituatie vanaf uw pensioenleeftijd.