Nieuws

Wijzigingen in bestuur, deelnemersraad en verantwoordingsorgaan

29 september 2010

Op 1 oktober beginnen de nieuwe zittingstermijnen van het bestuur, de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. In de afgelopen maanden hebben de organisaties van deelnemers en pensioengerechtigden voordrachten gedaan voor de zetels in het bestuur en de deelnemersraad. De deelnemers en pensioengerechtigden zijn hierover in juli per brief geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld eventuele andere kandidaten voor te dragen. Uiteindelijk waren er alleen verkiezingen nodig voor één bestuurszetel. Het bestuur heeft in zijn vergadering van 23 september 2010 de uitslag van de verkiezingen vastgesteld.

Bestuur

In het bestuur treedt één wijziging op. Voor de vertegenwoordiging van de pensioengerechtigde leden van het kernkorps, boordwerktuigkundigen en radiotelegrafisten in het bestuur hebben verkiezingen plaatsgevonden. Er zijn 767 stemmen uitgebracht (respons 69%). Gekozen is de heer A.A. Oudshoorn, die per 1oktober 2010 de heer J.H. Kostermans opvolgt. Bert Oudshoorn was tot 2007 al bestuurslid van het pensioenfonds (benoemd door de boordwerktuigkundigen).

Voor de overige zetels van de deelnemers en de pensioengerechtigden zijn de zittende leden herbenoemd. Dit geldt ook voor de bestuursleden die door KLM NV worden benoemd.

Deelnemersraad

In de deelnemersraad vinden twee wijzigingen plaats. De heer B.P.J. Nijssen volgt de heer F.H. Brouwers op als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigde vliegers in de deelnemersraad. Bij de deelnemers is de heer J.W.L. Quist teruggetreden en opgevolgd door de heer M. Dubbeldam. Voor de samenstelling van de deelnemersraad in zittingsperiode 2010-2013 klikt u hier.

Verantwoordingsorgaan

In het verantwoordingsorgaan is één wijziging opgetreden. De heer A.A. Oudshoorn is opgevolgd door de heer J. Koppes als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigde leden van het kernkorps, boordwerktuigkundigen en radiotelegrafisten.