Nieuws

Dekkingsgraad eind augustus 112,6%

13 september 2010

De afgelopen maand is de dekkingsgraad van het KLM Vliegend Fonds gedaald van 125,3% (ultimo juli) tot 112,6%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van een pensioenfonds.

De vermindering wordt voornamelijk veroorzaakt door de gedaalde marktrente. Deze marktrente is van grote invloed op de hoogte van de dekkingsgraad, omdat deze gebruikt moet worden om de toekomstige verplichtingen te berekenen. Eind augustus lag de dekkingsgraad enkele dagen net onder de vereiste dekkingsgraad van ongeveer 114%. De wettelijke minimum dekkingsgraad is overigens 105%, hier zit het fonds dus ruim boven. Op 1 september was de marktrente al weer gestegen, wat resulteerde in een dekkingsgraad van 115,1%. De eerste twee weken van september ging de marktrente verder omhoog met als gevolg een verdere stijging van de dekkingsgraad tot boven de 120%. Eén en ander geeft de grote beweeglijkheid weer van het renteniveau op de financiële markten en de relatief grote invloed hiervan op de dekkingsgraad.

Het vermogen van het KLM Vliegend Fonds bedraagt op dit moment circa 5,9 miljard euro. Dit is meer dan vóór de crisis van 2008. Dit geeft aan dat de koersverliezen van 2008 en 2009 grotendeels zijn ingelopen, mede doordat het risico van koersverliezen grotendeels afgedekt is geweest. Dat de dekkingsgraad nu toch onder druk staat komt doordat de verplichtingen harder zijn gestegen dan het vermogen.

Meer informatie over de ontwikkeling van de financiële situatie van het pensioenfonds kunt u vinden in de kwartaalberichten op deze website. Heeft u vragen over de financiële situatie van het fonds, dan kunt u een e-mail sturen.

bestuur@klmvliegendfonds.nl