Nieuws

Verkiezingen pensioengerechtigden in bestuur

29 juli 2010

In augustus 2010 vinden verkiezingen plaats voor de vertegenwoordiging van pensioengerechtigden in het bestuur. Voor de zetel van de pensioengerechtigden namens de boordwerktuigkundigen, het Kernkorps en radiotelegrafisten hebben meerdere kandidaten zich aangemeld. Alle pensioengerechtigden uit deze groepen ontvangen in augustus per post nader bericht over de verkiezingen. Eind september wordt de uitslag bekend gemaakt.