Nieuws

Geef uw mening uiterlijk 19 september: het gaat om uw nieuwe pensioenregeling

29 augustus 2022

Onderweg naar uw nieuwe pensioenregeling

Door nieuwe regels van de overheid werken wij de komende jaren aan uw nieuwe pensioenregeling. Een eerste stap hierin is het risicopreferentieonderzoek. Wij willen graag weten hoe u aankijkt tegen zekerheid en risico’s als het gaat om uw pensioen. Dit doen wij door uw risicopreferentie te meten: hoeveel risico kunt en wilt u lopen met (het beleggen van) uw pensioengeld.

Doe mee aan ons risicopreferentieonderzoek

U krijgt deze week een uitnodiging voor het onderzoek per e-mail of post. Met een persoonlijke inlogcode kunt u vervolgens het onderzoek invullen via https://klmvliegendfonds.risicohouding.com/. Het onderzoek maakt gebruik van een interactieve website en deelname kost u ca. 10 minuten. Onafhankelijk adviesbureau Triple A – Risk Finance voert het onderzoek uit.

De getoonde pensioenbedragen zijn zo zorgvuldig mogelijk berekend in lijn met uw persoonlijke pensioensituatie. Deze zijn anoniem gedeeld met het onderzoeksbureau. Ze kunnen afwijken van de bedragen in MijnKLMPensioen of uw Uniforme Pensioenoverzicht omdat een ander meetmoment is genomen en er aannames over carrièrestappen zijn gemaakt.

Hoe werkt het onderzoek?

Bekijk de video of lees uit welke onderdelen het onderzoek bestaat. 

  • U maakt tien keer een keuze tussen twee verschillende pensioenuitkeringen, elk met verschillende kansen op een hoge en een lage uitkomst. U bepaalt steeds zelf welke verdeling van kansen en risico’s u het meeste aanspreekt.
  • U kunt schuiven tussen verschillende risicoprofielen die het effect laten zien van meer of minder risico op uw mogelijke pensioenuitkering.
  • U krijgt enkele vragen over uw totale oudedagsvoorziening (pensioen uit de basispensioenregeling en eventuele deelname aan de netto pensioenregeling en vermogen of inkomen dat anders is geregeld en daardoor niet bekend is bij het pensioenfonds).

Drie gebieden waar u invloed op uit kunt oefenen

Meedoen aan dit onderzoek is uw kans om op drie gebieden invloed uit te oefenen. Pak de regie over uw pensioen en vul het onderzoek in. Dat kan tot en met 19 september.

Uw nieuwe pensioenregeling

De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke bouwsteen voor de invulling van uw nieuwe pensioenregeling.

Risico’s versus zekerheid

Hoeveel risico wilt en kunt u lopen met uw pensioengeld? Hoe meer risico, hoe hoger het potentiële rendement. Tegelijk betekent meer risico ook een grotere kans op een lager beleggingsresultaat. Uw risicopreferentie nemen we mee in ons toekomstige beleggingsbeleid.

Collectief

Hoe meer deelnemers meedoen aan het onderzoek, hoe vollediger het beeld is dat wij krijgen van wat onze deelnemers willen. De pensioenregeling is dan echt van, voor en door (ex-)vliegende collega’s.