Nieuws

Zo hebben wij het tweede kwartaal van 2022 gestemd

29 augustus 2022

Wij beleggen in eerste instantie om voldoende rendement te behalen en zo de pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen betalen. Wij willen fatsoenlijk zakendoen en nemen ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen onze verantwoordelijkheid. Met steeds de belangen van onze deelnemers in het oog willen wij een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld.

Rendement uit maatschappelijk verwerpelijke beleggingen vinden we daarbij niet acceptabel. Landen en bedrijven die zich schuldig maken hieraan sluiten we uit. Van de bedrijven waarin we wel beleggen, vinden wij het belangrijk dat zij zich aan bepaalde duurzaamheidsvoorwaarden houden. Dit stimuleren wij door het aangaan van de dialoog (engagement) en door het uitoefenen van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is via onze uitvoerder Blue Sky Group uitbesteed aan een externe gespecialiseerde dienstverlener.

Uitgelichte stem Q2 2022: Stemmen voor het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een direct instrument om de belangen van het pensioenfonds te beschermen en invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming. In het tweede kwartaal, waarin doorgaans de meeste aandeelhoudersvergaderingen plaatsvinden, stemden we op 2218 vergaderingen in totaal op 28.586 resoluties.

Elk kwartaal lichten we een van de uitgebrachte stemmen uit. We stemden op de aandeelhoudersvergaderingen van vier grote Amerikaanse bedrijven op aandeelhoudersvoorstellen die gericht zijn op het bevorderen van het beleid van deze bedrijven ten aanzien van diversiteit, gelijkheid en inclusie.

Aandacht voor bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie

In veel bedrijven is het (nog) niet goed gesteld met diversiteit, gelijkheid en inclusie. Verschillen in onder andere gender en etnische achtergrond leiden nog vaak tot verschillende behandeling. Mede door ontwikkelingen in de samenleving in brede zin is hier de laatste jaren meer aandacht voor.

Sindsdien oefenen aandeelhouders druk uit op bedrijven om onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de invloed van hun beleid, producten en praktijken op gelijkheid en burgerrechten van werknemers, klanten en de samenleving.

Vóór de aandeelhoudersvoorstellen gestemd

In april en mei heeft het pensioenfonds voor vier aandeelhoudersvoorstellen gestemd op de aandeelhoudersvergaderingen van de volgende vier Amerikaanse bedrijven: Home Depot (keten van bouwmarkten), Johnson & Johnson (farmaceutische industrie), McDonald’s (fastfoodketen) en Waste Management (afvalbeheerdienstverlener).

De voorstellen betreffen een onafhankelijke beoordeling van de effectiviteit van het beleid van deze ondernemingen ten aanzien van diversiteit, gelijkheid en inclusie.  Deze voorstellen behaalden succesvolle stemresultaten met meer dan 50% steun van aandeelhouders.

Wij vinden dat de bedrijven voordeel hebben bij een onafhankelijke, objectieve beoordeling van de effectiviteit van het beleid en uitvoering in het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Wij vinden diversiteit, gelijkheid en inclusie in het personeelsbestand tot en met de top van de onderneming belangrijk omdat dit waardig werk en de prestaties van de onderneming bevordert.