Nieuws

Zo hebben wij het vierde kwartaal van 2021 gestemd

2 februari 2022

Wij beleggen in eerste instantie om voldoende rendement te behalen en zo de pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen betalen. Wij willen fatsoenlijk zakendoen en nemen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen onze verantwoordelijkheid. Met steeds de belangen van onze deelnemers in het oog dragen wij bij aan een duurzamere wereld.

Rendement uit maatschappelijk verwerpelijke beleggingen vinden we daarbij niet acceptabel. Bedrijven die zich schuldig maken hieraan sluiten we uit. Van de bedrijven waarin we wel beleggen, vinden wij het belangrijk dat zij zich aan bepaalde duurzaamheidsvoorwaarden houden. Dit stimuleren wij door het aangaan van de dialoog (engagement) en door het uitoefenen van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen.

Uitgelichte stem Q4 2021: Indirecte CO2-uitstoot verkleinen is ook belangrijk

In het laatste kwartaal van 2021 stemden we op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van ‘s werelds grootste mijnbouwbedrijf BHP. Dé plek om onze invloed uit te oefenen als aandeelhouder voor een schonere planeet. Maar ook om klimaatrisico’s zoveel mogelijk te beperken en zo de waarde van onze belegging te beschermen. In deze vergadering hebben we op drie klimaat-gerelateerde voorstellen gestemd. 

Voorstel BHP te weinig ambitieus

Eén van de voorstellen waarop we stemden kwam van BHP zelf en bevatte een actieplan om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het plan stelt als doel om in 2050 een netto-uitstoot van nul te bereiken. Dit is op zich positief want we vinden het belangrijk dat bedrijven met concrete doelen kunnen laten zien dat ze werken aan verduurzaming. Toch hebben we tegen het voorstel gestemd omdat we dit plan nog te weinig ambitieus vonden als het gaat om het verkleinen van de indirecte CO2-uistoot. Zo geldt het doel om in 2050 een uitstoot van nul te bereiken alleen voor de scheepvaart en voor leveranciers. Staal-producerende klanten van BHP, de grootste veroorzakers van CO2-uistoot, zijn bijvoorbeeld uitgesloten van dit doel. 

Door tegen het voorstel te stemmen spreken we de verwachting uit naar BHP om ook te kijken naar zijn gehele indirecte CO2-voetafdruk en daar concrete doelen voor te stellen.

 

Twee voorstellen van aandeelhouders

Andere aandeelhouders probeerden in deze vergadering met twee voorstellen hun invloed te gebruiken om BHP te bewegen naar meer duurzaamheid. Een van de voorstellen ging over de klimaatlobby en vroeg BHP om zijn brancheverenigingen te beoordelen op punten die niet in overeenstemming zijn met de Klimaatdoelen van Parijs. En ook om het lidmaatschap op te schorten als een vereniging niet goed uit die beoordeling komt. Dit voorstel hebben we gesteund door voor te stemmen. 

In het tweede voorstel van aandeelhouders werd gevraagd om meer transparantie over de fossiele-brandstofactiva van BHP. Hoewel het voorstel gebaseerd was op meer transparantie, was het onderliggende verzoek aan BHP eigenlijk om zijn productie van fossiele brandstoffen te verminderen. Hoewel we de onderliggende intentie steunen, onthielden we ons van stemmen, omdat we het verzoek te sturend en overbodig vonden. Het bedrijf rapporteert namelijk al buitengewoon gedetailleerd en zorgvuldig op het gebied van klimaat.