Nieuws

Zo hebben wij het derde kwartaal van 2021 gestemd

12 november 2021

Wij beleggen in eerste instantie om voldoende rendement te behalen en zo de pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen betalen. Wij willen fatsoenlijk zakendoen en nemen op het gebied van ESG onze verantwoordelijkheid. Met steeds de belangen van onze deelnemers in het oog dragen wij bij aan een duurzamere wereld. Rendement uit maatschappelijk verwerpelijke beleggingen vinden we daarbij niet acceptabel. Bedrijven die zich schuldig maken hieraan sluiten we uit. Van de bedrijven waarin we wel beleggen, vinden wij het belangrijk dat zij zich aan bepaalde duurzaamheidsvoorwaarden houden.

Uitgelichte stem Q3 2021: Openheid en transparantie en meer invloed

We vinden het belangrijk dat de bedrijven waarin wij investeren open en transparant zijn over hoe zij omgaan met milieu, maatschappij en goed bestuur. Zo ook bij AGL Energy Ltd, een energiemaatschappij gevestigd in Australië.

AGL kondigde in maart dit jaar aan op te gaan splitsen in twee entiteiten: Accel Energy, die de oude steenkoolcentrales onder haar hoede zal nemen en AGL Australia, die de retailactiviteiten en de schone energie bezit.

Met de opsplitsingsplannen in het vooruitzicht brachten aandeelhouders in de Algemene vergadering van 22 september 2021 een voorstel (Resolutie 6b) in waarin onder meer openheid en transparantie van AGL werd gevraagd over de midden- en lange termijndoelen van de gesplitste bedrijven voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dit in relatie tot het klimaatakkoord van Parijs. Het voorstel ging ook in op hoe investeringen zullen worden afgestemd op de klimaatdoelstellingen en hoe het beloningsbeleid het behalen van de klimaatdoelstellingen zal stimuleren.

Een stem voor transparantie en openheid

Wij stemden voor dit voorstel omdat wij in beginsel aandeelhoudersvoorstellen steunen die vragen om meer transparantie en openheid. Wij verwachten namelijk van ondernemingen waarin wij investeren dat zij een strategie hebben voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Maar ook dat zij transparant zijn over de gestelde doelen hierin en verslag doen over de geboekte vooruitgang. Resolutie 6b vraagt dit expliciet aan AGL en daarom stemden we voor dit voorstel.

Een stem voor meer invloed

Hoewel het voorstel breed gesteund werd door de aandeelhouders kon deze niet zomaar aangenomen worden. Onder Australische wetgeving hebben aandeelhouders namelijk geen recht om adviserende, niet-bindende resoluties in te dienen. Daarvoor moesten eerst de statuten aangepast worden waarvoor in dezelfde vergadering een apart voorstel (Resolutie 6a) was ingediend. Ook voor dit voorstel stemden we voor. De mogelijkheid om adviserende, niet-bindende resoluties in te kunnen dienen vinden we een waardevol aandeelhoudersrecht dat ons helpt om als betrokken aandeelhouder onze invloed te gebruiken voor een betere wereld.