Nieuws

Uw pensioenopbouw in 2022

27 januari 2022

Per 1 januari 2022 zijn er wijzigingen in uw pensioenregeling(en) waar we u over willen informeren. Het opbouwpercentage van uw basispensioenregeling is hoger. Bouwt u aanvullend pensioen op in de netto pensioenregeling? De uitvoeringskosten zijn lager en de risicopremies en inkoopfactoren zijn gewijzigd.

Uw pensioenopbouw in de basis- en de netto pensioenregeling
Over uw salaris tot € 114.866 (niveau 2022 bij fulltime dienstverband) minus de franchise bouwt u pensioen op in de basispensioenregeling. Over uw salaris boven dit bedrag kunt u bij uw pensioenfonds aanvullend pensioen opbouwen in de netto pensioenregeling.

Opbouwpercentage ouderdomspensioen basispensioenregeling hoger
Er is fiscale ruimte ontstaan voor de verhoging van het opbouwpercentage. Per 1 januari 2022 stijgt het opbouwpercentage van 1,08% naar 1,15% (bij pensioenleeftijd 58 jaar). Door de verhoging van het opbouwpercentage worden de pensioenpremietoelagen (vrijvalstaffels) die u bij het salaris of de premietoelagen die u bij het invaliditeitspensioen ontvangt per 1 januari 2022 verlaagd.

Uitvoeringskosten netto pensioenregeling lager
Periodiek toetsen we de uitvoeringskosten van de netto pensioenregeling. Per 1 januari 2022 kunnen we de uitvoeringskosten verlagen van € 5,50 naar € 5,00 per maand.

Jaarlijkse aanpassing risicopremies en inkoopfactoren netto pensioenregeling
Jaarlijks worden de maandpremie voor de overlijdensrisicodekking en inkoopfactoren van de variabele uitkering in de netto pensioenregeling vastgesteld. Deze zijn onder andere afhankelijk van de levensverwachting en de rekenrente. U kunt de premies en factoren voor 2022 vinden in het netto pensioenreglement (bijlage 2 en 3).

Vragen over uw pensioen?
Log in op MijnKLMPensioen voor uw persoonlijke pensioensituatie. Alle wijzigingen worden in de loop van februari verwerkt. Hebt u een vraag of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereiken via 020 426 62 20 of pensioenservice@klmvliegendfonds.nl.