Nieuws

Zo hebben wij het eerste kwartaal van 2022 gestemd

11 mei 2022

Wij beleggen in eerste instantie om voldoende rendement te behalen en zo de pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen betalen. Wij willen fatsoenlijk zakendoen en nemen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen onze verantwoordelijkheid. Met steeds de belangen van onze deelnemers in het oog dragen wij bij aan een duurzamere wereld.

Rendement uit maatschappelijk verwerpelijke beleggingen vinden we daarbij niet acceptabel. Bedrijven die zich schuldig maken hieraan sluiten we uit. Van de bedrijven waarin we wel beleggen, vinden wij het belangrijk dat zij zich aan bepaalde duurzaamheidsvoorwaarden houden. Dit stimuleren wij door het aangaan van de dialoog (engagement) en door het uitoefenen van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is via onze uitvoerder Blue Sky Group uitbesteed aan een externe dienstverlener.

Uitgelichte stem Q1 2022: Stemmen voor het verlagen van CO2-uitstoot door Costco

In het eerste kwartaal van 2022 stemden we op de algemene aandeelhoudersvergaderingen van 440 bedrijven wereldwijd en in totaal op 5519 resoluties. Elk kwartaal lichten we een van de uitgebrachte stemmen uit. We stemden op de aandeelhoudersvergadering van Costco, een van de grootste retailers ter wereld. Aandeelhouders brachten een voorstel in waarin ze vragen om uitgebreidere doelen te stellen voor het terugdringen van CO2-uitstoot voor het jaar 2030. Met het uiteindelijk doel om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Dit sluit aan bij de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Doel Costco’s eigen klimaatactieplan niet ambitieus genoeg

De raad van bestuur van Costco raadde aandeelhouders aan om tegen het voorstel te stemmen. Zij presenteerde haar eigen klimaatactieplan met daarin duidelijke nieuwe doelen voor het verlagen van de CO2-uitstoot. Deze vonden wij en andere aandeelhouders niet ver genoeg gaan. Zo gaat het plan vooral over de eigen uitstoot van CO2 zoals het gas- en stroomverbruik van de winkels of uitstoot veroorzaakt door bedrijfswagens. Het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot wordt echter niet door Costco zelf veroorzaakt, maar door activiteiten waar het bedrijf zelf niet direct invloed op heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle activiteiten die plaats hebben gevonden voordat een product bij Costco in de winkel terecht komt. In het voorstel van de aandeelhouders vragen zij Costco dit soort CO2-uitstoot juist wel mee te nemen.

Vóór het aandeelhoudersvoorstel gestemd

Wij hebben vóór het voorstel van de aandeelhouders gestemd. Wij zijn vanuit ons verantwoord beleggen beleid voorstander van duidelijke, wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen die bijdragen aan het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. In totaal heeft 66% van de aandeelhouders voor het voorstel gestemd.

Aandeelhoudersvoorstellen in de VS zijn niet wettelijk bindend. Maar bedrijven die zich er niet aan houden, lopen het risico de zeggenschap over hun bestuur en de financiële steun van institutionele beleggers te verliezen. Ze zijn dus een krachtige manier om het klimaatgedrag van bedrijven te veranderen. De stemming bij Costco is een voorbode van wat waarschijnlijk een historisch jaar zal worden voor activistische aandeelhouders die steeds meer steun krijgen voor hun voorstellen en steeds meer successen boeken.

CO2-uitstoot: welke smaken zijn er?

Bij het verlagen van CO2-uitstoot onderscheiden we drie soorten:

  • De directe CO2-uitstoot veroorzaakt door de eigen activiteiten, zoals bedrijfsauto’s. =  CO2-uitstoot scope 1.
  • Indirecte CO2-uitstoot die samenhangt met de energieverbruik. Denk aan aankoop van elektriciteit, stoom, warmte of koeling van de supermarkten. =  CO2-uitstoot scope 2.
  • CO2-uitstoot die niet direct van de organisatie komt, maar wel onderdeel is van de waardeketen van de organisatie. Scope 3 CO2-uitstoot is bijvoorbeeld wanneer je de vervuilende activiteiten door een ander bedrijf (in het buitenland) laat uitvoeren. =  CO2-uitstoot scope 3.