Nieuws

Haalbaarheidstoets 2021

11 juni 2021

Het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM heeft de jaarlijkse haalbaarheidstoets uitgevoerd

De haalbaarheidstoets is een wettelijk verplichte toets waarmee het pensioenfonds kijkt of het over een periode van 60 jaar het resultaat behaalt waar naar gestreefd wordt en welke risico’s daarbij spelen. De Nederlandsche Bank schrijft voor hoe deze berekening uitgevoerd moet worden, zodat pensioenfondsen onderling vergelijkbaar zijn.

Het pensioenfonds is geslaagd voor de toets

Het verwachte pensioenresultaat is 108,5% en zit daarmee boven de ondergrens van 105% die met de sociale partners is vastgesteld. Ook is een maximale afwijking van 25% bij economisch slecht weer vastgesteld. De uitkomst van de toets zit daaronder met 16,4%.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Voor uw pensioen betekent het niet direct iets. Het feit dat we op koers liggen voor de lange termijn zegt niets over de huidige financiële positie van het pensioenfonds en de kans op indexatie van uw pensioen. Daarover leest u bij de huidige financiële situatie en de indexatie- en kortingsverwachting voor de komende jaren.