Nieuws

Pensioenakkoord: update mei 2021

21 mei 2021

Wet en invoering pensioenakkoord jaar uitgesteld

Vorig jaar juni is het pensioenakkoord bereikt. Sindsdien werkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Wet Toekomst Pensioenen. De nieuwe wet zou er 1 januari 2022 zijn. De invoering moest uiterlijk 1 januari 2026 geregeld zijn. Beide zijn een jaar uitgesteld.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Op dit moment verandert er niks aan de pensioenregeling. Uw pensioenopbouw en pensioenuitkering blijven we uitvoeren volgens de huidige regeling. Zodra de nieuwe wet er is, maken KLM en VNV nieuwe afspraken. Als die er zijn, komt er een nieuwe pensioenregeling.

Het pensioenfonds denkt mee

Het pensioenfonds bekijkt intussen wat het pensioenakkoord betekent. Wij delen onze kennis met KLM en VNV en geven antwoord op vragen. Of u nu nog pensioen opbouwt, uit dienst bent of al gepensioneerd, jong of oud, als pensioenfonds moeten en willen we ervoor zorgen dat we een nieuwe regeling krijgen die het beste bij de deelnemers van het pensioenfonds past. De belangen dienen evenwichtig behartigd te worden.

Transitie: wel of niet invaren?

Als de nieuwe wet er is, nemen VNV en KLM een beslissing over de transitie. Gaat het in de oude regeling opgebouwde pensioen over naar de nieuwe pensioenregeling? Dat heet invaren en dat gebeurt collectief. Deelnemers kunnen niet individueel kiezen.

Wel invaren betekent dat de opgebouwde aanspraken in de nieuwe regeling voor deelnemers anders worden dan in de oude regeling. Voor huidige actieven en gepensioneerden heeft invaren effect op de uitkering; die gaat meebewegen met de economie.

Niet invaren betekent dat er drie verschillende pensioenregelingen uitgevoerd moeten worden; de basisregeling, de netto-regeling en de nieuwe regeling. Dat is mogelijk ingewikkelder en duurder.

Keuze contract

Daarnaast moet door VNV en KLM een keuze gemaakt worden tussen twee contracten, die qua naamgeving verwarrend kunnen zijn:

  • het nieuwe pensioencontract
  • de verbeterde premieregeling

Hét verschil tussen beide is dat de eerste een collectief karakter heeft en de tweede een individueel.

Bij het nieuwe pensioencontract wordt geen persoonlijk kapitaal opgebouwd, maar is sprake van een aandeel in het collectieve vermogen. Ook is er een solidariteitsreserve waarmee risico’s samen gedeeld worden.

De verbeterde premieregeling is vergelijkbaar met de netto pensioenregeling die het pensioenfonds al sinds 2017 aanbiedt naast de basispensioenregeling. In de verbeterde premieregeling wordt net als in de netto pensioenregeling pensioen opgebouwd in de vorm van een persoonlijk pensioenvermogen dat bestemd is voor de uitkering van pensioenen. De invulling kan, door nieuwe wettelijke mogelijkheden of door verbeteringen die VNV, KLM en het pensioenfonds met elkaar afspreken, wel anders worden dan de huidige netto regeling.