Nieuws

Beleggingen in Chinese bedrijven

21 mei 2021

Follow the Money heeft op 20 mei een artikel gepubliceerd over beleggingen in Chinese bedrijven die zij in verband brengen met mensenrechtenschendingen in de provincie Xinjiang. Zij hebben ons pensioenfonds gevraagd of wij in deze bedrijven beleggen. 

Wanneer sluit het pensioenfonds bedrijven uit?

Het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM sluit bedrijven die in ernstige mate de UN Global Compact Principles schenden uit. De eerste twee principes betreffen mensenrechten. Voor de toets of bedrijven zich in ernstige mate schuldig maken aan het schenden van de principes hebben wij een gespecialiseerd researchbureau ingeschakeld die de duurzaamheid van bedrijven beoordeelt. Wanneer een bedrijf stelselmatig handelt op een wijze die in ernstige mate in strijd is met de UN Global Compact Principles wordt dat door het bureau op de zwarte lijst gezet en sluiten wij dat bedrijf vervolgens uit.

Wanneer sluit het pensioenfonds overheden uit?

Ons pensioenfonds sluit overheden en aan deze overheden gelieerde bedrijven waartegen de UN en/of de EU sancties heeft afgekondigd uit. Dit criterium is objectief, eenduidig en heeft een internationaal karakter. Omdat er geen sancties tegen China zijn afgekondigd, sluiten we dat land niet uit.

Follow the Money stelt vragen over vijf Chinese bedrijven

Follow the Money heeft ons gevraagd of het pensioenfonds belegt in specifiek vijf Chinese bedrijven. Dat is het geval; zij staan niet op de zwarte lijst. De mensenrechtensituatie in China in zijn algemeenheid en in de provincie Xinjiang in het bijzonder baart ook ons zorgen. De vraag van Follow the Money was voor ons dan ook direct aanleiding om navraag te doen bij het researchbureau. Het bewijs tegen de controversiële bedrijven blijkt vooralsnog niet voldoende om deze te kunnen beschuldigen van ernstige schendingen van mensenrechten. Daarom staan ze nu nog niet op de zwarte lijst. Het researchbureau heeft deze vijf bedrijven in het vizier en zet het onderzoek voort.